Ban: Gençliğe yatırım Dünya için daha iyi bir geleceğe yatırım yapmak demek

tr-wheel_largeBirleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, tarihteki en büyük sayıya ulaşan Dünya’nın genç kuşağının, insanlara daha sürdürülebilir bir gelecek sağlayacak Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılması çabalarına öncülük ettiğini söyledi.

Ban, 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü vesilesiyle yayımladığı mesajında, “Gençler günümüzde yaşanan, çaresiz yoksullukla gösterişli zenginlik, ıstıraplı açlık ile utanmazca gıda istrafı, zengin doğal kaynaklar ile çevreyi kirleten sanayi gibi trajik çelişkilerden doğrudan etkileniyor” dedi. Ban, gençliğin, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin merkezinde yer alan bu sorunlara çözümler üretebileceğini söyledi

Ban, gelecek 15 yıl için belirlenen ve Dünya için daha sağlıklı, daha güvenli ve daha adil bir gelecek inşa edilmesini öngören Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine erişilerek hali hazırda büyük bir yük altında olan Dünya’nın ekosistemini daha fazla zorlamadan en yoksul kesimlerin en azından temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayacak yeni üretim ve tüketim şekillerinin belirlenmesi sürecine gençlerin etkin olarak katılacaklarını umduğunu belirtti.

“Gençler genellikle en son teknolojileri kullanır” diyen Ban, günümüz genç kuşağının şimdiye kadarki en ileri bilgiye sahip olduğunu söyledi. Ban, “Gençlerin dinamizmi, yaratıcılığı ve idealizmi daha sürdürülebilir sanayilerin yaratılmasına da katkı yapabilir” dedi.

“Gençlik, Dünya’daki üretim, dağıtım ve tüketim anlayışları üzerindeki etkisini sürdürülebilir ürünler ve hizmetler tasarlayarak ve yeşil yatırımcılığa önderlik ederek ortaya koyuyor” diyen Genel Sekreter, gençlerin, daha adil, eşitlikçi ve sürdürülebilir tüketim modellerine yönelinmesi için ortaya konan çabaların ön saflarında yer aldığını sözlerine ekledi. Ban, gençlerin geri dönüşüm çalışmalarının güçlü şekilde savunuculuğunu yaptığını ve kaynakların verimli kullanımı için yeni teknolojilerin geliştirilmesinde öncü rol oynadığını belirtti.

Ban, gençliğe yatırım yapılmasının aslında yeni pazarlara, insan onuruna yakışır istihdama, adil ticarete, sürdürülebilir iskana, sürdürülebilir nakliyat ve turizme ve Dünya’nın ve insanların yararına olacak fırsatlara yatırım yapılması anlamına geleceğini söyledi.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine özellikle de 12. Hedef olan Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim hedefine ulaşılması için çaba harcayan genç liderleri Birleşmiş Milletler’in etkin bir şekilde desteklemesinden gurur duyduğunu belirten Genel Sekreter Ban, tüm gençleri Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda faal olmaya ve Hükümetlerinden bu yönde harekete geçmelerini istemeye çağırdı.

Ban, “Gençlik temsilcim, sizleri, BM sistemi tarafından yürütülmekte olan kampanyalarımızın bir parçası haline getirmekte kararlı” dedi.

Uluslararası Gençlik Gününde herkesi küresel ilerleme kampanyasına, bir diğer deyişle Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine destek vermeye çağıran Ban, “Gelin Dünyamızda kalıcı değişikliği yaratmak için gençlere ihtiyaçları olan kaynakları, desteği ve alanı sağlayarak onlara güç verelim” diyerek mesajını sonlandırdı.