Biliyor musunuz? 11 Şubat Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Uluslararası Günü olarak kutlanıyor

Kaynak: Türkiye’nin Mühendis Kızları internet sayfası
Kaynak: Türkiye’nin Mühendis Kızları internet sayfası

2030 yılına kadar ulaşılması amaçlanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin gerçeğe dönüştürülebilmesi için bilim ve toplumsal cinsiyet eşitliği hayati önem taşıyor. Küresel topluluk son 15 yıl içinde kadınların ve kız çocuklarının bilim alanına daha fazla dahil olmaları için büyük çaba harcadı. Ancak, kadınlar ve kız çocuklarının tam anlamıyla bilim alanında yer almaları sağlanamadı. 14 Ülkede yapılan bir araştırmaya göre, kız çocuklarının bir bilim dalında lisans, lisans üstü ve doktora diploması alma ihtimali sırasıyla yüzde 18, yüzde 8 ve yüzde 2. Erkek öğrencilerde ise bu oran sırasıyla yüzde 37, yüzde 18 ve yüzde 6. Bu oranlarda eşitliğin sağlanabilmesi için daha atılması gerekli birçok adım olduğu ortaya koyuyor.

Kadınların ve kız çocuklarının bilim alanındaki çalışmalara tam ve eşit şartlarda katılmalarının sağlanması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi amacıyla BM Genel Kurulu 2015 yılında aldığı bir karar ile 11 Şubat’ı Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Uluslararası Günü olarak ilen etti.

Bu yıl BM Genel Merkezindeki etkinlikler Barış ve Kalkınma için Bilimde Eşitlik teması altında düzenleniyor.

Türkiye’de de kadınların ve kız çocuklarının bilimde daha fazla yer almaları teşvik ediliyor

Bu amaca yönelik bir de proje yürütülüyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, LİMAK Vakfı ve UNDP Türkiye tarafından uygulanan ve Türkiye’de kadınların mühendislik alanına yöneliminin arttırılmasını ve daha fazla kadın mühendisin karar verici konumlarda yer almasını hedefleyen “Türkiye’nin Mühendis Kızları” projesi 2016 yılında üniversitelerde uygulanmaya başlandı.

Geçtiğimiz yıl ise yine bu proje kapsamında “Türkiye’nin Mühendis Kızları Lise Programı” adı altında bir pilot uygulama Hatay’da başlatıldı.

Meslek seçiminde toplumsal cinsiyet eşitliği, mesleklerin cinsiyetsizleştirilmesi, veli, öğrenci ve öğretmenlerin bu konuda bilinçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyete bağlı kalıp yargıların dışına çıkılmasını hedefleyen programın esas amacı ise uzun vadede kadınların ekonomik yapı içerisindeki konumunun güçlendirilmesi ve korunması olarak belirtiliyor.