Birleşmiş Milletler Ülke Ekibi Yıllık Planlama Toplantısı

UNCTRetreat11Feb2019

Birleşmiş Milletler Ülke Ekibi Yıllık Planlama Toplantısı, 8 Şubat 2019 tarihinde Ankara’da bulunan BM Binası’nda başladı ve 11-12 Şubat 2019 tarihleri arasında Kapadokya’da devam etti. BM Mukim Koordinatörü Sayın Irena Vojáčková-Sollorano başkanlığında düzenlenen toplantıya FAO, ILO, IOM, OCHA, UNDP, UNDSS, UNFPA, UNHCR, UNIC, UNICEF, UNIDO, UN Women, WFP, WHO ve OHCHR katılım sağladı.

Yıllık planlama toplantısının amaçları arasında 2018 iş planının uygulanmasının değerlendirilmesi ve 2019 çalışma planının gözden geçirilmesi yer aldı. Buna ek olarak, BM Mukim Koordinatörü Sayın Irena Vojáčková-Sollorano tarafından BM Reformunun sonuçlarının  değerlendirilmesi yapıldı.

Toplantının ilk kısmı 8 Şubat 2019 tarihinde Ankara’da BM Binası’nda konuk konuşmacıların katılımıyla başladı. Konuk konuşmacılar BM Sisteminin Türkiye’deki rolünü ve BM Stratejisinin temellerini sağlamlaştırmak amacıyla, güncel siyasi ve ekonomik ana gelişmelere dair bilgilendirmede bulundular. Bu bağlamda, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmaları Merkezi (EDAM) Başkanı Sayın Sinan Ülgen 2018 yılında Türkiye’nin gündemini oluşturan temel siyasi gelişmeler hakkında bilgilendirmede bulunurken 2019 yılı öngörülerini paylaştı. Öte yandan, T.C. Merkez Bankası Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürü Sayın Pınar Özlü, 2018 yılında ekonomik alanda yaşanılan gelişmeler ve 2019 yılı ekonomik beklentileri hakkında bir sunum yaptı.

Toplantı 11-12 Şubat 2019 tarihleri arasında Kapadokya’da devam etti. Toplantıda, Türkiye’nin kalkınma önceliklerine yönelik sürdürülebilir çözümler bulmak amacıyla Türk hükümeti ve diğer ortaklarla süregelen işbirliklerini güçlendirme vurgusu yapıldı. Toplantıda yapılan tartışmalar sırasında, BM Sisteminin önceliklendirdiği konular arasında yer alan insan hakları ve insani yardım konularında eşgüdümlü ve uyumlu bir bütün halinde çalışılmasının önemi vurgulandı.

Toplantının amaçları arasında sonuç/çalışma grup çalışmalarının etkin olarak sürdürülmesi; ortak programların ve aktivitelerin uygulanması yoluyla 2016-2020 Birleşmiş Milletler Kalkınma İşbirliği Stratejisi’nin (BMKİS) etkin ve verimli bir biçimde uygulanmaya devam edilmesinin sağlanması da yer aldı. Toplantı sırasında ayrıca, kurum içi planlamanın yanı sıra, koordinasyon faaliyetlerinde verimliliğini arttırma, uygulama ile izleme mekanizmalarının geliştirilmesi hakkında tartışmalar yapıldı.