BM 2017’yi Kalkınma için Sürdürülebilir Turizm Uluslararası Yılı olarak kutluyor

Side/Antalya. Fotoğraf:  Tuba Coşkun/UNIC Ankara
Side/Antalya. Fotoğraf: Tuba Coşkun/UNIC Ankara

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 70. Dönem çalışmaları kapsamında 2017 yılını Kalkınma için Sürdürülebilir Turizm Uluslararası Yılı olarak ilan etti.

BM Genel Kurulunun söz konusu kararı ile hem kamu da hem de özel sektörde karar vericilerin ve halkın sürdürülebilir turizmin kalkınmaya katkıları hakkında farkındalığının artırılması öngörülüyor. Diğer bir amaç ise turizmin olumlu değişim için bir katalizör haline getirilebilmesi amacıyla tüm paydaşların seferber edilmesi.

Karar ayrıca 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında da önemli bir amaca hizmet ediyor. Böylece, 2030 yılına kadar dünya genelinde yoksulluğu yok edecek ve eşitsizlikleri azaltacak çabalara destek sağlayabilecek şekilde turizm politikalarında, özel sektör uygulamalarında ve tüketici davranışlarında değişiklerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Kalkınma için Sürdürülebilir Turizm Uluslararası Yılı (#IY2017) beş ana alanda turizmin rolünü güçlendirmeyi öngörüyor:

(1) Kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma

(2) Toplumsal kapsayıcılığın sağlanması, istihdamın arttırılması ve yoksulluğun azaltılması

(3) Kaynakların etkin kullanımı, çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele

(4) Kültürel değerlerin, çok kültürlülüğün ve kültürel mirasın korunması

(5) Karşılıklı anlayış, barış ve güvenlik.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), Kalkınma için Sürdürülebilir Turizm Uluslararası Yılı etkinliklerinden sorumlu kuruluş olarak belirlendi. UNWTO çalışmalarını hükümetler, uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ve diğer ilgili paydaşlarla birlikte yürütecek.

Gelin siz de 2017’nin Kalkınma için Sürdürülebilir Turizm Uluslararası Yılı olarak kutlanması etkinliklerine katkı sağlayın!