BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina Mohammed: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri daha iyi bir gelecek için çok önemli

BM birinci Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed. Fotoğraf: BM/Eskinder Debebe
BM birinci Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed. Fotoğraf: BM/Eskinder Debebe

Birleşmiş Milletler birinci Genel Sekreter yardımcısı olarak ilk konuşmasında Amina Mohammed Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SKH) herkese refah, fırsat ve insan hakları getirecek emin ve güvenli bir gelecek için gerekli olduğunu söyledi

Mohammed BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nin Kalkınma için Operasyonel Faaliyetler toplantısı açılışında yaptığı konuşmada “SKH’lere ulaşmadaki başarı tüm Dünyada küresel endişeleri rahatlatacak, kadınlar ve erkekler için daha iyi bir hayat sağlayacak ve toplumların tümünde, her yerde, istikrar ve barış için sağlam bir temel inşa edecektir” dedi.

Ülkeleri sistem ve yaklaşımları yeniden düşünmeye, geleneksel planlama, hizmet sunma ve denetleme sistemlerini yeniden tanımlamaya çağıran Mohammed “Başarı finans sağlama ve ortaklıklara daha cesur bir yaklaşım gerektiriyor. Tüm aktörleri işin içine dahil etmeden hiçbir şeye ulaşılamaz” diye konuştu.

28 Şubat tarihinde Genel Sekreter Yardımcılığı görevi için yemin eden Mohammed üye devletlerinin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemini uygulamalarına destek olabilmesi için BM’nin de bu amaç doğrultusunda hazır olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Mohammed “Uzun döneme odaklanarak yenilikçi olmalı ve ortaklıklar ve finans sağlama yaklaşımımızı yenilemeliyiz. Gençleri katılımları ve ülkeleri ve toplumlarının siyasi ve ekonomik hayatlarına şekil vermeleri için güçlendirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Yeni Genel Sekreter Yardımcısı çok ilerleme sağlanmış olmasına rağmen Afrika’nın hala kırılgan olduğunu vurguladı ve BM için öncelikli olmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

En az gelişmiş, denize kıyısı olmayan ve kalkınmakta olan küçük ada devletlerini desteklemenin önemine değinen Mohammed “Önce en geride kalanlara odaklanmak büyük önem taşıyor. Çünkü iyimserlik ve güçlenme dalgaları henüz her yere ulaşmış değil” diye konuştu.

Artan eşitsizliklerin de ele alınmasının önemine dikkat çeken Mohammed, kadınlar ve kız çocuklarının potansiyellerine erişmelerini engelleyen cinsiyet ayrımcılığı ile mücadelenin ne kadar gerekli olduğuna da değindi.

Mohammed ileri dönük olarak odak noktalarının 3 ilkeye dayanacağını açıkladı: Tüm seviyelerinde bütünlük ve entegrasyon için BM kalkınma sisteminin tarafsız liderliğinin güçlendirilmesi; her seviyede hesap verebilirlik ve şeffaflık için güven eksikliğinin ele alınması ve ulusal önceliklere karşı duyarlı olunması.

Mohammed “Geçmişin çözümleri tek başına geleceğin sorunlarıyla baş edemez” ifadelerini kullandı.