BM Genel Sekreteri Guterres: Ekonomik ve toplumsal gelişimin şartı kadın erkek eşitliğidir

Poster1

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yayımladığı mesajında kadın haklarının bir insan hakkı olduğunu, ancak, dünyanın gittikçe öngörülemez ve kaotik bir hal aldığı zorlu bir dönemde kadınların ve kız çocuklarının haklarının azaltıldığını, kısıtlandığını ve geriye götürüldüğünü söyledi.

Guterres, “Kadınların ve kız çocuklarının toplumdaki konumlarının güçlendirilmesinin tek yolu onların haklarını korumaktan ve tam potansiyellerini ortaya koymalarını sağlamaktan geçiyor” dedi.

Kadın ve erkek arasındaki güç ilişkisindeki tarihi dengesizliğin toplumların içinde ve ülkeler arasında artan eşitsizlikler nedeniyle daha da ağırlaştığını ve kadınlar ve kız çocuklarının daha fazla eşitsizliklerle karşı karşıya kalmasına yol açtığını belirten Genel Sekreter, Dünyanın dört bir yanında gelenek, kültürel değerler ve dinin kadın haklarının kısıtlanması, cinsiyet ayrımcılığının mevzi kazanması ve kadın düşmanlığına yönelik uygulamaların savunulması için suistimal edildiğini söyledi.

“Kadınların hiçbir kıtada erkeklerle eşit olmayan yasal hakları daha da fazla erezyona uğruyor. Kadınların kendi bedenleri ile ilgili hakları sorgulanıyor ve zayıflatılıyor. Hem sanal hem de gerçek dünyada kadınlar sürekli olarak yıldırma ve tacizin hedefi oluyor” diyen Guterres, bu durumun en kötü örneklerinin ise aşırılıkçı görüş yanlıları ve teröristlerin kendi ideolojilerini kadınları ve kız çocuklarını boyun eğdirme üzerine kurdukları ve onları cinsel ve cinsiyet temelli şiddetin hedefi yaptıkları, zorla evlenmeye ve adeta köleliğe zorladıkları durumlarda ortaya çıktığını ifade etti.

Yaşanan iyileşmeye rağmen küresel seviyede lider kadroların hala erkeklerin ellerinde tutulduğunu ve eskimiş yaklaşımlar ve mevzilenmiş erkek şovenizmi nedeniyle ekonomik alandaki cinsiyet eşitsizliğinin büyüdüğünü belirten Guterres, kadınların tüm seviyelerde toplumsal konumlarını güçlendirerek bu durumun mutlaka değiştirilmesi, onların seslerinin duyulmasının sağlanması, kendi hayatlarına ve dünyanın geleceğine yön verebilmelerine imkan tanınması gerektiğini belirtti.

Guterres, “Kadınların ve kız çocuklarının haklarını reddetmek bir çok nedenle yanlıştır, çünkü gelişmeyi engelleyen ciddi toplumsal ve ekonomik etkisi vardır. Toplumsal cinsiyet eşitliği tam olarak işlevsel toplumlar ve ekonomilerin olmazsa olmazını teşkil eden dönüştürücü etkiye sahiptir” dedi.

Guterres, “Kadınların eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimi ailelerinin, toplumlarının ve gelecek kuşakların yararınadır. Kız çocuklarının okulda geçirdikleri her bir yıl gelecekte elde edecekleri gelirin yüzde 25’e kadar artmasını sağlar” dedi.

Kadınların iş gücüne tam olarak katılmalarının fırsatların yaratılmasını ve büyümeyi sağladığını belirten Guterres, istihdam alanındaki cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesinin küresel gayri safi hasılaya 12 trilyon ABD doları katkı sağlayabileceğini söyledi.

“Kamu kurumlarında kadınların sayısının artırılması bu kurumların daha temsiliyetçi olmalarını sağlıyor, yenilikçi girişimleri artırıyor, karar alma süreçlerini daha iyi hale getiriyor ve toplumun tamamına olumlu katkı yapıyor” dedi.

Genel Sekreter, “Toplumsal cinsiyet eşitliği, karşı karşıya olduğumuz sorunları göğüsleyebilmek için tüm ülkelerin liderleri tarafından kabul edilen 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Gündeminin de merkezinde yer alıyor. 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinin tamamına ulaşılması için anahtar olan 5’inci hedef, toplumsal cinsiyet eşitliğini, kadınların ve kız çocuklarının toplumsal konumlarının güçlendirilmesini amaçlıyor” dedi.

“Kadınların barış ve güvenlik çalışmalarımıza katılımını artırmaya kararlıyım” ifadesini kullanan Guterres, kadın müzakerecilerin sürdürülebilir barış şansını artırdığını, kadın barış gücü personelinin cinsel istismar ihtimalini azalttığını söyledi.

Guterres, “Teşkilatımın hizmet verdiği insanları tam olarak temsil edebilmesi için BM’de kıyaslanabilir hedefler belirleyerek kadın erkek eşitliğini sağlıyorum. Daha önceki hedeflere ulaşılabilmiş değil. Artık gayeleri ortaya koyma sürecinden gayeleri eyleme dönüştürme sürecine geçmemiz şart” dedi.

Genel Sekreter Guterres, “Dünya Kadınlar Gününde, mevzilenmiş önyargıları aşabileceğimizi, bu alanda girişimde bulunacağımızı ve bu yönde harekete geçeceğimizi ve toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların toplumsal konumlarının güçlendirilmesini destekleyeceğimizi taahhüt ediyorum” diyerek mesajına son verdi.