BM Gönüllüleri Türkiye, 25-28 Şubat 2019 tarihlerinde İstanbul’da BM Genç Gönüllüleri Bölgesel Çalıştayı düzenledi

unv-workshopBM Gönüllüleri Saha Birimi Şubat sonunda İstanbul’da bölgesel bbir çalıştay düzenledi. Çalıştaya Arap ülkeleri, Avrupa ve BDT bölgelerindeki 13 ülkeden 36 BM Genç Gönüllüsü katıldı.

Dört gün süren çalıştayda, genç ve yetenekli BM Genç Gönüllüleri, kendi kapasitelerini geliştirmek için çeşitli öğrenme faaliyetlerine katıldılar ve kişisel gelişim, iletişim, liderlik, çatışma çözümü ve takım çalışması becerileri alanında en iyi profesyonel uygulamaları benimsediler.

Çalıştay, Avrupa ve BDT Bölgesi BM Gönüllüleri Portföy Uzmanı Dmitry Frischin, BM Gönüllüleri Lübnan Program Sorumlusu Yeran Keçiciyan, BM Gönüllüleri Türkiye Program Sorumlusu Nil Memişoğlu’nun açılış konuşmalarıyla başladı. BM Genç Gönüllüleri ayrıca, deneyimlerini paylaşan BM Gönüllüleri ile tanışma fırsatı buldular.

Genç Gönüllüler Çalıştayı’nın en önemli olayı, BM Gönüllüleri İcra Koordinatörü Sn. Olivier Adam ile tanışma oldu; katılımcılar kariyer gelişimlerine ilişkin olarak ona sorular sorma fırsatı buldular. Adam, kuruluşun temel önceliklerini açıkladı, gönüllülerin sorularını cevapladı, gönüllülüğe adanmışlıkları nedeniyle gönüllülere teşekkür etti.

Dört günlük eğitim boyunca BM Genç Gönüllüleri, gönüllülüğün Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)’na doğru ilerlemeyi nasıl hızlandırabileceği, Arap ülkeleri, Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nda görevlerini nasıl başarıyla yerine getirebileceklerine ilişkin derin anlayış geliştirdiler.

Mısır’da WHO ile çalışan BM Genç Gönüllüsü ve Bütçe Sorumlusu Doğan Can Türk şunları söyledi: “Öğrendiğimiz bilgiler, karşılaşacağımız zorluklarda gerçekten kullanılabilir idi ve aynı zamanda katılımcılar da bu deneyimi gerçekten faydalı kıldılar. Yaşadığımız etkileşimler, paylaştığımız deneyimler gerçekten etkinliğin kalitesini artırdı.”

Gönüllüler, BM kuruluşlarının çalışmalarına etkin katkıda bulunmak için gerekli olan beceriler, yetkinlikler ve kişisel niteliklere ilişkin anlayış edindiler; liderlik ve çatışma çözümleme becerilerini artırdılar; nasıl etkin bir ekip üyesi olabileceklerini ve güçlü bir kariyer yolu oluşturmak için mevcut öğrenme fırsatlarını nasıl kullanabileceklerini öğrendiler. 

UNDP Türkiye’de görev yapan BM Genç Gönüllüsü ve Proje Asistanı Eda Nazlı Genç şöyle konuştu: “Benim için gönüllülük katılım demektir ve bu çalıştay, sadece diğer topluluklara değil, aynı zamanda aynı yolu paylaşan, hayatta diğer BM Genç Gönüllüleri ile aynı hedefleri olan diğer insanlara daha fazla katılmam için fırsat tanıyor. Ayrıca kendimi nasıl geliştireceğimi, kalkınmanın ilerlemesi ve iyi yönde değişime katılmak üzere becerilerimi nasıl artırabileceğimi öğrenmemi sağlıyor.”

BM Genç Gönüllüleri Bölgesel Çalıştayı’nın sonunda, katılımcılar sertifikalarını aldılar ve BM Gönüllüler Programı’nın işleyişini ve Birleşmiş Milletler bağlamında SKH’lerin başarılmasına katkıda bulunma rollerini daha iyi anladılar.