BM Kadın Birimi Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni İş Dünyasına Tanıttı

wepBirleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve UN Global Compact ortak inisiyatifi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs), özel sektöre iş hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleşmesi için uygulanması gereken bu prensipleri adım adım nasıl hayata geçireceklerini anlatan bir Uygulama Rehberi hazırladı.

Özel sektör kurumlarına kadının güçlenmesi konusunda yapacakları çalışmalarda yol göstermek amacıyla hazırlanan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) Uygulama Rehberi, iş dünyası temsilcilerine 25 Ocak tarihinde tanıtıldı.

İki yıllık çok paydaşlı ve katılımcı bir çalışmanın sonucunda hazırlanan Uygulama Rehberi tanıtım toplantısında şirket CEO’ları, sivil toplum örgütleri ve Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları temsilcileri bir araya geldi.

BM Kadın Birimi ve Garanti Bankası desteğiyle SALT Galata’da düzenlenen toplantı, BM temsilcilerinin açılış paneliyle başladı. Sadece Türkiye’deki kurumlar için değil, diğer ülkelerdeki şirketler için de yol gösterici olacak Uygulama Rehberi’nin BM Kadın Birimi tarafından iş dünyasına tanıtım sunumuyla devam eden etkinlik, Eczacıbaşı Holding ve Vodafone Türkiye’nin CEO’ları ile Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısının olduğu panelle sürdü. Etkinlik sonunda ise “Eşitlik Kazandırır!” diyen tüm WEPs imzacılarına plaket verildi.

WEPs Uygulama Rehberi BM Kadın Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi liderliğinde, özel sektör, sivil toplum, akademi, kamu kurumları ve BM birimlerinin temsilcilerinden oluşan Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu’nun katkıları ile Yaşama Dair Vakıf tarafından hazırlandı. Uygulama rehberi, toplumsal cinsiyete duyarlı iş yerleri, işe alım süreçleri, pazarlama ve sosyal sorumluluk girişimleri de dahil olmak üzere birçok konuda şirketlere tavsiyelerde bulunuyor.

Kadın istihdamının artması, kadınların istihdama tutunmaları ve yükselmelerinin önündeki en büyük engelin kadınların ücretsiz olarak yerine getirmesi beklenen ev içi bakım emeği olduğuna değinen  BM Kadın Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü ve Türkiye Temsilcisi Ingibjorg Gisladottir, “Kadınlara karşı yapılan bir çok ayrımcılık kadınların önüne “bakım yükü”, “cam tavan” ve “toplumsal cinsiyete dayalı ücret farklılığı” olarak  çıkıyor. WEPs Uygulama Rehberi, özel sektörün Türkiye’de toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığı azaltması ve Türkiye’de kadın erkek eşitliğine katkıda bulunması için önemli bir araç olacaktır” şeklinde konuştu.

Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) Hakkında

BM Kadın Birimi (UN Women) ve UN Glo­bal Compact ortak girişimi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs), iş dünyasında ve toplumsal hayatta kadınların güçlenmesi için, her sektörde uygulanabilecek 7 temel prensip sunmaktadır.

7 temel prensip şunlardan oluşuyor:

  1. Toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanması
  2. Tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında adil davranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi; bu ilkelerin desteklenmesi
  3. Tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması
  4. Kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanaklarının desteklenmesi
  5. Kadınların güçlenmesi için girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama yöntemlerinin uygulanması
  6. Toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmalarıyla eşitliğin teşvik edilmesi
  7. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin elde edilen başarıların değerlendirilmesi ve halka açık raporlanması

WEPs destek beyanını imzalayan liderler, Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni, yönetim kurulu odasından işyerlerine ve tedarik zinciri üzerinden topluma varana kadar her noktaya dahil etme ve uygulama konusundaki kararlılıklarını göstermiş olurlar. Bugüne kadar dünya çapında 1200’den fazla şirket WEPs’i imzaladı. 148 imzacı şirketin olduğu, Türkiye dünyada en fazla WEPs imzacısı olan ikinci ülke konumunda bulunuyor.

Daha detaylı bilgi için www.weprinciples.org. sitesini ziyaret ediniz.