BM Kadın Birimi’nden toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme için İspanya’ya ziyaret

Fotoğraf: UN Women / Ebru Demirel
Fotoğraf: UN Women / Ebru Demirel

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) milletvekilleri ile birlikte, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme (TCDB) uygulamalarını yerinde gözlemlemek üzere İspanya’ya çalışma ziyareti düzenledi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından düzenlenen ziyarete katılan milletvekilleri, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme uygulamaları hakkında Madrid ve Endülüs parlamentolarından bilgi aldı. Ulusal ve yerel yönetimlerin bütçe süreçlerinde kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapan İspanya, TCDB’yi uygulayan 15 OECD ülkesinden biri olarak öne çıkıyor.

Çalışma ziyareti, İspanya ulusal ve bölgesel parlamentolar tarafından uygulanan TCDB araçlarının ve mekanizmalarını yerinde gözlemlemek amacıyla düzenlendi. Türkiye heyeti, İspanya’daki parlamenterlerle, toplumsal cinsiyet eşitliği uygulamalarının Meclisin bütçe süreçlerine nasıl uygulanabileceği konusunda görüş alışverişinde bulundu.

KEFEK ve UN Women tarafından uygulanan “Türkiye’de Siyasi Liderlikte ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi” kapsamında düzenlenen çalışma ziyaretine; KEFEK milletvekilleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığı katıldı. Heyet, İspanya Temsilciler Meclisi Finans ve Kamu İdaresi Komisyonunu, İspanya Senatosu Eşitlik Komisyonunu, İspanya Sağlık, Sosyal Hizmetler ve Eşitlik Bakanlığına bağlı Kadınlar Enstitüsünü ve Endülüs Parlamentosunu ziyaret etti. Heyete Birleşmiş Milletler Kadın Birimi proje ekibinden Neşe Çakır Sayran ve Ebru Özdayı Demirel eşlik etti.

Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme anayasa ile teminat altında

Bütçeleme uygulamalarına eşitlik bakış açısını getirmek konusunda dünyanın öncü ülkelerinden biri olan İspanya, toplumsal cinsiyet eşitliğini anayasa ile teminat altına almıştır. Bakanlıklardan temsilcilerin oluşturduğu bütçe çalışma grubu, bütçe sürecine kadın erkek fırsat eşitliği bakış açısını kazandırmak için çalışmaktadır. İspanya’nın Sevilla kentindeki Endülüs parlamentosu TCDB konusundaki çalışmalarıyla öne çıkan yönetimlerden biridir. Eşitlik stratejisini yönetimin tamamına entegre eden ve kadın erkek fırsat eşitliği bakış açısıyla bütçe programlarını oluşturan Endülüs parlamentosu, bütçe kaynaklarının dağılımının kadın ve erkeklerin ekonomik, sosyal ve toplumsal hayatına etkilerini değerlendirmektedir.

Çalışma ziyaretinin ardından BM Kadın Birimi, cinsiyete duyarlı bütçeleme konusunda bir eğitim düzenleyerek, bütçelerin cinsiyet eşitliğine uygulanması konusunda Meclise teknik destek vermeyi planlıyor. Meclis içinde eşitliğe yönelik bir birim kurulması da gündemde bulunuyor.

Türkiye’de Siyasi Liderlikte ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi”, kadınların karar mekanizmalarına katılım hakkını geliştirmenin yanı sıra toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme mekanizmalarının desteklenmesini hedefliyor. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme taahhütlerinin yerel ve ulusal düzeyde uygulanması ve kadının güçlenmesi konularında çalışmalar yapıyor.