BM Kuruluşları Türkiye’de Fırsatları Arttırmak için Güç Birliği Yapıyor

IOM-3Türkiye’de dokuz ilde geçici koruma altındaki Suriyeliler ve Türk vatandaşlarına girişimcilik fırsatları sunmayı amaçlayan “Hayata Fırsat” projesi 19 Kasım’da İstanbul’da başlatıldı.

Türkiye Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonuyla Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yürütülen bu iki yıllık projenin uygulama partnerlerinden biri olan BM Göç Kuruluşu (IOM) yakın işbirliği içinde çalışacak.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Hayata Fırsat” projesi, işgücü piyasasına dahiliyeti için daha iyi fırsatlar yaratarak her iki grubu da ekonomik ve sosyal olarak güçlendirmeyi amaçlayan faaliyetleri kapsıyor. Etkinlikte konuşan IOM Türkiye Misyon Şefi Lado Gvilava, “İş geliştirme için daha iyi fırsatlar yaratarak ve Suriyelilerin işgücü piyasasına dahiliyetini destekleyerek hem göçmenler hem de ev sahibi topluluklar için uyumlu bir toplum oluşmasına katkı sağlıyoruz. Bu projenin daha da öteye giderek Türkiye’deki işgücü göçü politikasına olumlu etki sağlamasını umut ediyoruz,” dedi.

IOM mesleki eğitim, girişimcilik ve farkındalık eğitimlerini verme konusunda başlıca görevi üstlenecek, yeni iş kurma hibeleri verecek ve yarışmalar düzenleyecek. Proje kapsamında belirlenen dokuz hedef il; Ankara, İstanbul, Bursa, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Mersin ve Hatay’dan oluşuyor. Gençleri ve kadınları odak noktasına yerleştiren proje, merkezi düzeyde ve il düzeyinde kamu kurumları, belediyeler, işçi ve işveren örgütleri ile birlikte çalışacak.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, “Mülteciler, becerileri ve yetenekleri ile Türkiye ekonomisine kalkınma açısından olumlu katkı sağlayabilecek ekonomik aktörlerdir. Bu nedenle AB, Türkiye’nin, mültecilerin girişimcilik gibi becerilerini geliştirme ve hem mültecilerin hem de mülteci sayısının yüksek olduğu toplumlarda yaşayan hassas konumdaki Türk vatandaşlarının istihdam edilebilirliğini arttırma, işgücü piyasasına erişimini kolaylaştırma ve entegrasyonunu sağlama konusundaki çalışmalarını desteklemiştir ve desteklemeye devam edecektir,” diye ekledi.

Proje başlangıç etkinliği, ulusal ve yerel düzeylerdeki uygulayıcılara deneyimleri ve çıkarılan dersleri paylaşmak için bir fırsat sundu. Katılımcılar arasında Gaziantep Sanayi Odası, İstanbul Küçük Oteller Odası gibi birliklerin temsilcileri ve Suriyeli İş Adamları Derneği yönetim kurulu üyesi de vardı.

Hayata Fırsat Projesi 13.000 Suriyeli, 5.000 Türk vatandaşı, ilgili kuruluşlardan 350 kamu görevlisi, işçi ve işveren örgütlerinden 500 temsilci ve 500 işletmeye ulaşacak.