BM Mukim Koordinatörü Sollorano: En savunmasız grupların haklarını korumak için çalışan STK’lar BM Sisteminin vazgeçilmez ortaklarıdır

 

31mayis

Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörü Irena Vojáčková-Sollorano BM’nin birçok farklı alanda yaptığı çalışmayı devlet kurumlarıyla birlikte gerçekleştirdiğini, ancak Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) katılımı olmadan bu çabaların istenen sonuçları tam olarak veremeyeceğini söyledi.

Sollorano, 31 Mayıs’ta, Ankara’da Sivil Toplum Kuruluşları için Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmalarına Çocuk Merkezli Raporlama başlığı altında başlayan iki günlük çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, STK’ların toplumun en savunmasız kesimlerinin haklarını savunduklarını, bu tutumun da “Kimseyi Geride Bırakma” anlayışıyla yürütülen 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin hayati bir parçası olduğunu söyledi.

Sollorano Türkiye’nin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi, Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye dahil birçok insan hakları sözleşmesine taraf olduğunu söyledi.

Sollorano, “STK’lar toplumu bu konuda bilgilendirme sorumluluğuna sahiptir” dedi.

Çalıştay hakkında

Mukim Koordinatörlük Ofisi, UNICEF ve Uluslararası Çocuk Merkezi tarafından düzenlenen ve 31 Mayıs – 1 Haziran tarihlerini kapsayan çalıştay ile insan haklarının korunmasında ve geliştirilmesinde uluslararası insan hakları mekanizmalarının (UİHM) farklı unsurları, işlevleri ve süreçleri, bireysel başvuru, Evrensel Periyodik İnceleme için paydaş raporu hazırlama ve STK’ların UİHM’ler düzeyinde oynayabileceği farklı roller çocuk merkezli olarak ele aldı

Çalıştay Türkiye’nin birçok şehrinden ağırlıklı olarak çocuk hakları konularında faaliyet gösteren STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.