BM Okyanus Konferansı deniz kirliliğine dur demek için toplandı

oceantrBirleşmiş Milletler Okyanus Konferansı 5-9 Haziran tarihlerinde New York’ta yapıldı.  Konferansın ana amacını Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 14’üncüsü olan Sudaki Yaşam, bir diğer deyişle okyanuslar, denizler ve deniz kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması hedefini gerçeğe dönüştürecek adımların atılmasını sağlamak oluşturdu.

Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen Okyanus Konferansında bir araya gelen dünya liderleri de söz konusu hedef kapsamında atılması gereken adımları ele aldılar.

Devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, uzmanlar, iş çevreleri ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı konferansta denizlerin ve okyanusların kirlenmesinin önüne geçilerek yeniden sağlıklı bir yapıya kavuşturulmaları hedeflendi. Taraflar verdikleri taahhütlerle mercan kayalıkları, sürdürülebilir balıkçılığın güçlendirilmesi, plastik atıkların neden olduğu kirlenmenin azaltılması ve iklim değişikliğinin okyanuslar üzerindeki etkilerine çözüm bulunması gibi okyanusların karşı karşıya olduğu birçok soruna çare bulunmasını amaçladılar.

BM Genel Kurul Başkanı Peter Thomson, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, konferans ile insan kaynaklı faaliyetler sonucu okyanusların içine düştüğü durumun tersine çevrilmesinin yollarını aradıklarını söyledi.

Konferans  tüm üye ülkeler tarafından kabul edilen Eylem Çağrısının açıklanması ile sona erdi.

Ekonomik ve Sosyal İşlerden sorumlu Genel Sekreter yardımcısı Wu Hongbo, konferansta Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 14’üncüsü olan Sudaki Yaşam hedefinin öngördüğü şekilde okyanuslar, denizler ve deniz kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması hedefinin gerçeğe dönüştürülmesinin yollarının araştırıldığını söyledi.

Eylem Çağrısı, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin ve özellikle de deniz sorunlarına yönelik 14’üncü hedefin uygulanmasına olan ihtiyacı vurguluyor. Eylem Çağrısında, ülkeler, plastik torba ve tek kullanımlık plastik malzeme gibi mikro plastiklerin kullanımını azaltmak için uzun vadeli ve sağlam stratejiler uygulayacaklarını kabul ediyor.

Ülkeler ayrıca okyanusların ve denizlerin asitlenmesi, deniz seviyesinin yükselmesi, deniz sıcaklıklarının artması gibi iklim değişikliğinin zararlı etkilerine uyum sağlanması ve bu etkilerin doğuracağı risklerin azaltılmasına yönelik önlemler alınması konularında da görüş birliğine ulaşmış bulunuyor. Eylem Çağrısında Paris İklim Anlaşmasına da vurgu yapılıyor.

Eylem Çağrısı, mangrovlar, gelgit bataklıkları, deniz otları ve mercan kayalıkları gibi kıyı ve mavi karbon ekosistemlerini ve daha geniş kapsamlı birbirine bağlı ekosistemleri korumanın yanı sıra balık stoklarının maksimum sürdürülebilir verim sağlayabilecek seviyelere mümkün olan en kısa sürede çıkarılmasını da içeren sürdürülebilir balıkçılık yönetimini geliştirmeye yönelik önlemleri de içeriyor. Ülkeler aşırı avlanmaya katkıda bulunan belli türdeki balıkçılık sübvansiyonlarını kesin olarak yasaklamaya ve yasa dışı, rapor edilmemiş ve düzenlenmemiş balıkçılığa katkıda bulunan sübvansiyonları ortadan kaldırmaya çağrılıyor.

İlk kez düzenlenen BM Okyanus Konferansı Fiji ve İsveç hükümetlerinin ev sahipliğinde gerçekleşti.