BM raporu: Asya Pasifik bölgesinde ekonomik iyileşme kalkınma alanına daha fazla yatırım yapılmasına imkan tanıyor

Survey2018_Cover2017 yılından bu yana yaşanan canlı büyüme oranlarının bu yılda devam etmesinin beklendiği belirtilen Birleşmiş Milletler Asya Pasifik Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar 2018 Raporunda, bu durumun bölgenin önceliği olan kalkınma yatırımları için mali kaynak yaratılması çabalarına olumlu katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Bangkok’ta Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP tarafından bugün açıklanan raporda bölgenin içinde olduğu olumlu ekonomik koşulları en iyi şekilde değerlendirilerek korunmaya muhtaç grupların güçlendirilmesi ve ekonomilerin daha kapsayıcı ve sürdürülebilir kılınması çağrısı yapıldı.  Raporda, bu amaçla ulusal kamusal finans kaynaklarının harekete geçirilmesi ve özel sektör sermayesinin artırılması gibi politika uygulamalarına geçilmesi öneriliyor.

Asya Pasifik Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar 2018 Raporunda, kalkınmakta olan ülkelerin 2016 yılındaki yüzde 5,4’lük büyüme oranına karşılık 2017 yılında yüzde 5,8 gibi daha yüksek bir ekonomik büyüme oranı yakaladığı ifade ediliyor. Asya-Pasifik ekonomilerinin üçte ikisinin, bir diğer deyişle bölge gayri safi hasılasının yüzde 80’ini oluşturan ekonomilerin 2017 yılında daha önceki döneme göre daha hızlı bir büyüme elde ettiği belirtiliyor.

Küresel üretim, yatırım ve ticaret alanındaki son toparlanma, Asya-Pasifik bölgesindeki ekonomik büyümeye olumlu katkı sağladı. Tüketimdeki güçlü artışa ilave olarak yatırım harcamları ve ticaret hacimlerindeki artış 2017 yılında ekonomilerin iyi yönde ilerlediği izlenimi verdiği belirtiliyor.

Raporda, iç talebin artması ve küresel ekonomik görünüşün iyileşmesi sonucu bölgedeki kalkınmakta olan ülkelerin 2018 ve 2019’da yüzde 5,5 büyümesinin beklendiği, Çin ekonomisindeki durumun Hindistan ekonomisindeki büyüme ile dengeleneceğinin tahmin edildiği ifade ediliyor.

Ancak, söz konusu tespitin, her hangi bir riskle karşı karşıya olunmadığı anlamına gelmediği ifade ediliyor. Başta Çin ve bazı güneydoğu Asya ülkelerinde özel sektörün yüksek borç oranının, bir kaç Güney Asya ekonomisinde döviz rezervlerinin düşük seviyede olmasının ve petrol fiyatlarındaki belirsizliğin kırılganlığa neden olduğu ve yakından takip edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP)İcra Direktörü Dr. Shamshad Akhtar raporla ilgili olarak yaptığı açıklamada,“Yaşlanan nüfus, yavaş sermaye birikimi ve üretimin orta derecede artması gibi nedenlerden dolayı ekonomik büyümede orta vadeli görünümde düşüş eğilimi görülüyor” dedi.

Dr. Akhtar, çok sayıda imkanı beraberinde ortaya çıkaran teknolojideki hızlı ilerlemelerin de istihdam, gelir ve refah adaletsizliği gibi konularda yeni sorunları da beraberinde getirdiğini belirtiyor.

Söz konusu risklere ve zorluklara çözüm bulunabilmesi için, parasal ve mali politikaların makroekonomik ve finansal istikrarın sağlanmasına ve finansal sistemde uygun makro ihtiyati tedbirlerle sistemik risklerin ele alınmasına odaklanması gerektiği belirtiliyor.

Diğer öneriler arasında ise maliye politikalarının, verimlilik artışının desteklenmesine ve eşitsizliklerin azaltılmasına odaklanması; Bütçe kalemlerinin kalkınma harcamalarına öncelik verilerek yeniden tanzim edilmesi, hükümetlerin harcamaları daha verimli hale getirmesi, temel kamu hizmetlerine herkesin eşit erişiminin sağlaması ve ilerici vergilendirme yollarının göz önünde bulundurması.

Dr. Akhtar, tüm bu gelişmeler ışığında Asya-Pasifik bölgesinde kalkınma yatırımları için kaynak bulunma imkalarının cesaret verici olduğunu söylüyor.

Rapora (İngilizce) http://www.unescap.org/publications/economic-and-social-survey-asia-and-pacific-2018linkinden ulaşabilirsiniz.