Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi Kapsamındaki Farkındalık Artırma ve Eğitim Faaliyetleri Devam Ediyor

ilo-farkindalikÇalışma Yaşamında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi’nin öncelikleri arasında yer alan eğitim faaliyetlerinin Mart-Mayıs 2017 döneminde gerçekleştirilen ilk bölümü başarı ile tamamlandı. Kamu kuruluşları, uluslararası örgütler, işçi ve işveren konfederasyonları, sendikalar ve akademi dünyasından yüzlerce temsilci, ‘Uluslararası Çalışma Standartları ve Avrupa Birliği Sosyal Diyalog Müktesebatı’ eğitimlerine katıldı.

Proje ekibi Türkiye çapındaki bilgilendirme, farkındalık artırma faaliyetlerini de sürdürüyor. Nisan-Haziran 2017 döneminde TED, Gazi, İzmir Ekonomi, Dokuz Eylül, Trakya, Antalya ve Akdeniz Üniversitelerinde öğrencilerle biraraya gelen ve sosyal diyalog mekanizmaları, temel haklar, Türkiye’deki durum ve iş yaşamının geleceği konularında öğrencilere bilgi veren, onların sorularını yanıtlayan proje ekibi, 2018 itibariyle üniversite, yüksek okul ve lise olmak üzere toplam 50 eğitim kurumunu ziyaret etmiş olacak. Ayrıca 24 Mayıs’ta İstanbul’da yapılan seminer ile 120 KOBİ yönetici ve temsilcisine proje içeriği ve öncelikleri hakkında bilgi verildi. Proje kapsamında üretilen TV Spotu, RTÜK tarafından ‘zorunlu yayın’ kategorisine alınarak, bütün ulusal kanallarda ‘prime time’da gösterilmesine karar verildi.  Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi paydaşlarının, süreçler hakkında bilgilendirildiği ve değişikliklerin onaya sunulduğu 2. Yönlendirme Komitesi toplantısı ILO Türkiye Ofisi’nde Direktör Numan Özcan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi.  Öte yandan ILO Türkiye Ofisi’nde düzenlenen ‘Hibe Yönetimi ve Uygulama Eğitimi’nde proje çerçevesinde hibe almaya hak kazanan kurum ve kuruluşların temsilcilerine uygulamalar çerçevesinde temel kurallar ve öncelikler hakkında bilgi verildi.

Türkiye’de sosyal diyalogun her seviyede geliştirilmesi amacıyla ILO Türkiye Ofisi Ağustos 2016’da “Çalışma Hayatında Sosyal Diyalogun Geliştirilmesi Projesi”ni başlatmıştır. Proje, bütüncül bir yaklaşım içinde, sosyal ortaklar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile toplum genelinde, tüm seviyelerde, sosyal diyaloga ilişkin farkındalığın artırılmasına öncelik vermektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın (ÇSGB) ana yararlanıcı olduğu proje kapsamında kamuoyu, işçiler, işverenler ve kamu kurum ve kuruluş çalışanları nihai yararlanıcılar olarak değerlendirilmektedir.

24 ay sürmesi planlanan proje sonucunda, ÇSGB, ilgili kuruluşlar ve sosyal ortakların kapasitelerinin artırılarak çalışma hayatında sosyal diyalogun geliştirilmesi; kurumların ve kamuoyunun örgütlenme özgürlüğü ile sosyal diyalog konusundaki farkındalığının her seviyede artırılması ve gelişmiş sosyal diyalog mekanizmalarına ulaşılması hedeflenmektedir. Proje çerçevesinde söz konusu sonuçlara, geniş kapsamlı, detaylı çok yönlü girişimler, eğitimler, yayınlar ve yoğun bir bilgilendirme çalışmasıyla ulaşılması planlanmıştır.