Cıva ve Minamata Sözleşmesi Uluslararası Çalıştayı

unido-japonyaCıva ve Minamata Sözleşmesi Uluslararası Çalıştayı 3-15 Mart 2019 tarihleri arasında Japonya’da düzenlendi.

Çalıştaya,  Japonya  Antiguta&Barbuda  Gabon, Meksika, Moğolistan ve İsveç’ten ilgili bakanlık temsilcileri ile Connecticut Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Harvard Üniversitesi’nden akademisyenler katıldı.

Çalıştayda, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Zeynep Leloğlu ve UNIDO Bölgesel İşbirliği Merkezi’nden Ayşen Toksöz de hazır bulundular.

Çalıştayda aşağıdaki konular tartışıldı:

  • Cıva emisyonu / salım envanterleri ve malzeme akış analizi
  • Ulusal emisyon / serbest cıva stokları nasıl iyileştirilebilir?
  • Çok ortamlı cıva izlemesi ve verilerin politikaların üretiminde kullanımı
  • Uzun vadeli tahminler için küresel cıva modellemesi
  • Cıva politika müdahalelerine çevresel tepkileri anlamak
  • Çevresel değişim çağında cıva döngüsü ile mücadele
  • Okyanuslardaki cıva biyo-kimyasal döngüler üzerine küresel ölçekli modelleme
  • Okyanuslardaki cıva değişiminin ve komşu atmosferin izlenmesi
  • Minamata Sözleşmesi’ni uygulamak için bilim-politika etkileşimi

Çalıştayın son günü Japonya’nın Niigata kentindeki ACAP / EANET laboratuvarları ve Maki İzleme İstasyonu ziyaret edildi.