Dünya Yerli Halklar Uluslararası Günü

yerliBirleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 9 Ağustos Dünya Yerli Halklar Uluslararası Günü vesilesiyle yayımladığı mesajında “Yerli halkların, topraklarına ve doğal kaynaklara derin bir manevi bağları var. Ancak, giderek artan bir şekilde hem iç hem de uluslararası göçe yöneliyorlar. Bunun karmaşık ve farklı nedenleri var. Bazıları kendi iradeleri dışında evlerinden ediliyor, başka yerlere iskan ediliyor. Bazıları da çatışmalardan, şiddetten, iklim değişikliğinin yıkıcı sonuçlarından, işsizlikten kaçıyor” dedi.

Göçlerin fırsatlar yaratabildiği gibi riskler de içerdiğini belirten Guterres, bir çok yerli halk mensubunun göç ettikleri şehirlerde kötü ve sıhhi olmayan koşullarda yaşadığını, yerli halk mensubu kadınların insan kaçakçılığına ve diğer şiddet eylemlerine başka gruplardan daha fazla maruz kaldığını, yerli halk mensubu gençlerin ise kimlikleri ve değerleriyle ilgili karmaşık sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Üye Devletlerin bu yıl sonuna doğru Güvenli ve Düzenli Göç için Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalamasının beklendiğini belirten Guterres, “Böylece bölgesel ve küresel işbirliğinin çerçevesi de belirlenmiş olacak. Sözleşme, göçten azami oranda faydalanılmasını ve yerli halk mensupları dahil korunmaya muhtaç göçmen gruplara destek olunmasını sağlayacak. Yerli halk mensuplarının haklarının ve kimliklerinin korunması büyük önem taşıyor” dedi.

Guterres, “Gelin Dünya Yerli Halklar Uluslararası Gününde Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Sözleşmesine tam olarak sadık kalalım ve onların kendi geleceklerini tayin, topraklarını ve doğal kaynaklarını kullanma hakları olduğunu kabul edelim. Nerede yaşıyor olurlarsa olsunlar gelin yerli halkların katkılarını, barışçıl bir dünyada mutlu olma hakları olduğunu unutmayalım” diyerek mesajına son verdi.