FAO ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA) ulusallaştırılmasına dair projenin çalıştay serisinin ilk “Farkındalık Arttırma Çalıştayı” Ankara’da başladı.

fao-sdgBirleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Uyumlaştırma ve Uygulamada Tarım ve Orman Bakanlığı’na Destek Projesi” nin üç gün sürecek teknik çalıştay serisinin ilki 05 Mart 2019 Salı günü Ankara’da başladı.

Açılış konuşmaları sonrasında çalıştay FAO Merkez ve Bölge Ofislerinden gelen 2030 Gündem SKA uzmanları düzenlenen oturumlarda sunumlarını gerçekleştirdi. Sunumlardan sonra çalıştay, soru cevap formatında interaktif bir şekilde devam etti.

Üç gün süren çalıştayda Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk İstatistik Kurumu ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı uzmanlarının yanı sıra ilgili STK’ların, üniversitelerin, özel sektörün temsilcileri FAO uzmanlarıyla SKA göstergelerini, FAO’nun SKA izleme-uygulamasındaki rolünü, göstergelerin üretimindeki veri ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçları gidermek için ülke olarak yapılması gerekenleri değerlendirme fırsatı buldular.