FAO’dan cinsiyet eşitliği ve sosyal koruma üzerine yeni bir kitap

fao kitapBirleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) “Doğu Avrupa ve Orta Asya’da Cinsiyet Eşitliği, Sosyal Koruma ve Kırsal Kalkınma” adlı bir yeni kitap yayımladı. Kitabın tanıtımı dün Moskova’daki Merkezi Bilimsel Tarım Kütüphanesi’nde gerçekleşti. FAO’nun Moskova İrtibat Ofisi ve Kütüphane tarafından ortaklaşa düzenlenen tanıtımı bölgedeki FAO ofisleri ve ortakları da web yayını üzerinden takip etti. 

Kitap; Doğu Avrupa, Güney Kafkasya ve Orta Asya’dan 12 post-Sovyet ülkesinden ekonomistler, sosyologlar, cinsiyet uzmanları ve uygulayıcılarının yazdığı makalelerden oluşuyor. Yayın; cinsiyet eşitliği, sosyal koruma ve kırsal kalkınmanın kesiştiği meseleleri gözden geçiren ve analiz eden özel bir çabanın ürünü.

2016’da Minsk’teki bağımsız ulusal uzmanlar toplantısı kapsamında hazırlanan kitap bu alandaki araştırma ve belgeye dayalı bilgi eksikliğini gidermeyi ve hükümetler ile sivil toplumun dikkatini bu konuya çekmeyi amaçlıyor.

Kıdemli Cinsiyet ve Sosyal Koruma Uzmanı Dono Abdurazakova “Kadınlar bölgedeki kırsal nüfusun çoğunluğunu ve tarımda çalışan işgücünün önemli bir bölümünü oluşturuyor. Ama daha çok kalifiye olmayan ve düşük ücretli işlerde çalışıyorlar.” dedi. Abdurazakova “Kırsal kesimdeki kadınların tarım kaynakları, üretim araçları ve sosyal hizmetlere erişimi kırsaldaki ve şehirdeki erkeklerden önemli seviyede düşük. Kadınların sosyal sosyal hayata katılımı geçtiğimiz on yılda ciddi şekilde düşüş gösterdi. Aynı zamanda kırsaldaki kadınlar çok önemli ama onların ekonomik kalkınma için kaynakları büyük ölçüde eksik gösterilmiş. Onların ekonomiye katkısı görünmüyor ve farkedilmeden gidiyor.” diye ekledi.

Moskova Devlet Üniversitesi Coğrafya Bölümü’nden Prof. Natalia Zubarevich Rusya üzerine bir bölüm yazdı. Rusya’nın kısal bölgelerindeki kalkınmasında sosyal ve cinsiyet meselelerine dair araştırmasının bulgularını sunan Zubarevich ülkenin kırsal bölgelerindeki sosyı-ekonomik sorunların cinsiyet sorunlarından daha önemli olduğunu kaydetti. Zubarevich “Yeniden dağıtım yönetim politikası kırsaldaki sosyal sorunların bertaraf edilmesine katkı sağladı ama kırsal ekonominin kalkınmasını amaçlayan kurumsal reformlar özellikle kadınlar ve erkekler için yeni işlerin yaratılması hala gerekli.” diye konuştu.

Kitap tanıtımına uzmanlar A. Nikulin, T. Nefedova ve A. Petrikov tartışmacı olarak katılırken programda Tarım ve Çalışma bakanlıklarından temsilciler, Uluslararası Çalışma Örgütü Moskova Ofisi’nden yetkililer ve akademisyenler hazır bulundu.

Katılımcılar tarımda çalışan kadınların düşük ücreti ve kadınların işsizlik oranları, kırsal kesimdeki kadınların ortalama ömrü gibi sorunların Rusya’da hüküm sürmediği konusunda uzlaştı. Ülkedeki kırsal kalkınmayı etkileyen faktörlerin cinsiyet farklılığıyla ilgisi olmadığı vurgulandı.