‘Flört şiddeti’ mağduru olabilirsiniz”

Sabancı Üniversitesi İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Proje Yöneticisi Sevda Alkan, Birleşmiş Milletler Nüfu Fonu Kurumsal Ortaklıklar Yöneticisi Elif Elçi Çarıkçı ve Birleşmiş Milletler Nüfu Fonu Sözcüsü Edis Görgülü
Sabancı Üniversitesi İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Proje Yöneticisi Sevda Alkan, Birleşmiş Milletler Nüfu Fonu Kurumsal Ortaklıklar Yöneticisi Elif Elçi Çarıkçı ve Birleşmiş Milletler Nüfu Fonu Sözcüsü Edis Görgülü

Birleşmiş Milletler Nüfu Fonu ve Sabancı Vakfı destekleri, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu yürütücü ortaklığında ve TUSİAD işbirliğinde ilerleyen ‘İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı’ projesine yeni dahil olan Vodafone Türkiye, çalışanlarına yönelik farkındalık yaratma toplantısı 6 Mart tarihinde gerçekleştirdi.

İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı projesi aile içi şiddete karşı iş yerlerinde destek mekanizmaları oluşturulup, kadına uygulanan şiddeti daha görünür hale getirmek amacıyla tasarlanmıştır. Proje kapsamında, iş dünyasının yönetimsel ve örgütsel yeteneklerini kullanarak aile içi şiddete karşı önlem ve destek yolları belirlenmesi hedeflenmiştir.

Vodafone Türkiye, yeni dahil olduğu İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı projesinin kurum içinde yaygınlaşması ve tüm çalışanlar tarafından sahiplenilmesi için düzenlediği farkındalık yaratma toplantısında çalışanlara projenin kurum içinde nasıl uygulandığına dair bilgi verildi. Etkinliğin açılışında konuşma yapan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, projesi konusunda yaptığı sunumda, “Vodafone Grup Vakfı’nın 9 ülkede gerçekleştirdiği araştırmaya göre, her 3 çalışandan 1’i şiddete maruz kalıyor, aile içi şiddet kadın çalışanların kariyerlerini olumsuz etkiliyor. Vodafone olarak, çalışanlarımızın şirket içinde ve dışında güvende olmasına ve desteklenmesine büyük önem veriyor, dünyada faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde Aile İçi Şiddet Prosedürü’nü yayınlayan ilk şirket olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen farkındalık yaratma etkinliğinde sahne alan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Kurumsal Ortaklıklar Yöneticisi Elif Elçi Çarıkçı, Birleşmiş Milletler NüfusBirleşmiş Milletler Nüfus Fonu Kurumsal Ortaklıklar Yöneticisi Elif Elçi Çarıkçı, yaptığı konuşmada: “Kadınlara yönelik şiddetin her türlüsünü engellemek ve sonlandırmak adına kamu başta olmak üzere özel sektörün de bu konuda daha duyarlı olması toplumsal dönüşüme öncülük ediyor. Özel şirketlerin benzer çalışmalara öncesinde sadece maddi katkı yaparak ‘hayırseverlik’ yaklaşımından, toplumda olumlu dönüşüme öncülük edecek uygulamaları ile ilerlediğini sevinerek gözlemliyoruz” dedi.

Fonun Sözcüsü Edis Görgülü ve Sabancı Üniversitesi İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Proje Yöneticisi Sevda Alkan, “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı” projesi hakkında katılımcılara proje hakkında bilgi verdi.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Proje Yöneticisi Sevda Alkan, konuşmasında: “Aile içi şiddet mağduru kadınların çalışma hayatından ayrılmayı tercih etmelerindeki en büyük sorun evde maruz kaldıkları şiddet konusunda destek bulamamaları. Eğitim ve gelir seviyesi yüksek olan kadın çalışanlar arasında yüksek oranda şiddet vakasının olduğunu araştırma sonuçlarında gördük; beyaz yakalı kadınların %75’i şiddetin bir türüne maruz kalıyor” paylaşımında bulundu.

Birleşmiş Milletler Nüfu Fonu Sözcüsü Edis Görgülü, düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak katılarak konu hakkında farkındalığın artmasına destek oldu. Şiddet konusuna olan hassasiyetini “Üniversite yıllarında feminist bir bakış açısını okuldaki hocam sayesinde yakaladım. Cinsiyet eşitsizliği konusuna daha eleşitirel bir yaklaşımla bakmaya başladım. Bu duruşu kendi hayatımda içselleştirdim” diyerek açıklayan başarılı sanatçı ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Sözcüsü Edis Görgülü şiddet konusunda da “Şiddete uğrayıp uğramadığımızın farkında olmak çok önemli. İlişkinizin boğucu, yasakçı ve aşırı baskıcı halini ‘beni seviyor’ diye tanımlamak doğru değil. ‘Flört şiddeti’ mağduru olabilirsiniz” dedi. İş dünyasının aile içi şiddetle mücadele konusunda yaptığı çalışmalara dair, “İş dünyasında erkek bir yöneticiyle yaşanan çatışmada yönetim tarzı üzerinden eleştiri yapılırken, kadın bir yöneticiyle yaşanan anlaşmazlıkta sadece kadınlığı üzerinden bir tartışma yaşandığını gözlemliyorum” yorumunu paylaştı. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Sözcüsü Edis Görgülü, konuşmasında “Eşit olmadığınızı sevemezsiniz. Sizden aşağıda gördüğünüz birini ne kadar sevebilirsiniz? İlişkilerde de eşitliğin ben çok daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum” diyerek toplantıya katılan gençlere seslendi ve ekledi “Tek başınıza şiddetle mücadele etmekte zorlanıyorsanız, arkadaş desteği alın. Arkadaşlardan alınan güçle, şiddet mağdurunun destek alması için kolektif bir destek mekanizması oluşturulabilir” sözleriyle konuşmasını tamamladı.