Gaziantep’te Kadın Kooperatifi Kurma Çalışmaları Hız Kazandı

KooperatifUN Women, ASAM ve ILO işbirliği ile Gaziantep’te sürdürülen “Suriyeli Kadın ve Kız Çocuklarının Dayanıklılığının Artırılması Projesi” kapsamında kurulması hedeflenen “kadın kooperatifi”  çalışmaları kapsamında Mülteci ve Türkiyeli Kadınlar için Liderlik ve Örgütlenme Eğitimi” gerçekleştirildi.

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’nın (KEDV) desteğiyle 12-15 Şubat tarihlerinde GESOB Seminer Salonunda gerçekleştirilen eğitime; kadın kooperatifi kuruluş aşamasında görev alacak sayacılık, tekstil, ambalaj paketleme atölyelerinden faydalanıcılarla Türkçe dil kurslar, bilgisayar operatörlüğü,  temel makyaj ve kuaförlük kurslarından 37 Suriyeli, 11 TC Vatandaşı, 1 Afganistanlı toplamda  49 faydalanıcı katıldı. Yarının Kadınları Komitesi üyelerinin de katıldığı eğitim temel olarak iletişim, liderlik, ortak amaç, vizyon gibi kolektif iş ve üretimin temelini oluşturan kavramların interaktif yöntemlerle katılımcılara aktarılması şeklinde gerçekleşti.  

Dört gün süren eğitimin ilk gününde İletişim ve Liderlik konusu ele alındı. Katılımcıların kendilerini tanıtarak başlanılan eğitimde öncelikle kadınlar hayallerinde neye benzediklerini paylaştılar. Katılımcıların çoğunlukla kendilerini yıldız, güneş, kelebek ve karıncaya benzettiği oturumda kendini aslan olarak hayal eden bir faydalanıcı hayatın bütün zorluklarına rağmen güçlü kaldığı için kendini aslana benzettiğini ifade etti.  İletişimin insan ilişkileri açısından önemine vurgu yapılan eğitimde ses tonu, iyi bir dinleyici olma,vücut dilinin anlattıkları ve önemi gibi konuların kendimizi ifade etmedeki yerine değinildi. İletişim engelleri üzerine de durulan eğitime temelde emir vermek, yönlendirmek, göz dağı vermek, sürekli soru sormak, sürekli desteklemek, yargılamak, ahlak dersi vermek, dalga geçmek gibi iletişime engel olan unsurlar uygulamalı olarak oyunlarla aktarıldı. İletişime engel olan unsurların karşımızdaki kişide savunma, yılgınlık, dengesiz ruh haline yol açabileceği iletişim odaklı oyunlar ile tecrübe edildi.

Eğitimin ikinci gününde toplumsal Cinsiyete Dayalı iş bölümü üzerinden kadınların sorunları, ihtiyaçları ve çözümler odaklı tartışmaya açıldı. Biz kadınlar toplumun neresindeyiz sorusuyla başlayan oturumda grup çalışmasına dönülerek kadınların sorunları ve temel hizmetlere erişimleri tartışıldı. Cinsiyetçi iş bölümünün kadınların yaşamına getirdiği zorlukları ve ek yüklerin anlatıldığı bölümde katılımcılar kendi yaşamları üzerinden aktarımlarda bulundular.

Eğitimin üçüncü gününde “kendi hayatımda nasıl bir liderim?” sorusu çerçevesinde “vizyon” kavramı tartışmaya açıldı.  Bir liderde olması gereken özellikler hikayeleştirilerek aktarılırken katılımcılardan lider olarak gördükleri insanları örnek vermeleri istendi ve böylece bir liderde olması beklenen özellikler katılımcılarla birlikte sıralandı. Kadınların gelecekte   olmak istedikleri noktayı (vizyonlarını) ve hedeflerine ulaşmak için bugün neleri, nasıl nasıl yaptıklarını ortaya çıkarmak amacıyla grup çalışması yapıldı. Buna göre katılımcılar beş gruba ayrıldı ve her grup kendilerine verilen soruya yanıt olarak bir resim çizdi. İlk grup çizdiği resimle 5  yıl sonra dünyayı nasıl görmek istersiniz, vizyonunuz nedir? Sorusuna yanıt ararken ikinci grup yaşadığınız ili 5 yıl sonra nasıl görmek istersiniz vizyonunuz nedir? sorusuna yanıt aradı. Üçüncü grubun mahallenizi 5 yıl sonra nasıl görmek istersiniz-vizyonunuz nedir sorusunu tartıştığı ve resmettiği oturumda diğer bir grup çevrenizi 5 yıl sonra nasıl görmek istersiniz vizyonunuz nedir sorusunu tartıştı. Son grup ise 5 yıl sonra kadınları nerede ve nasıl görüyorsunuz sorusu çerçevesinde düşüncelerini ortaklaştırıp resme aktardılar. Grupların resimlerini diğer katılımcılara anlatarak da aktardığı oturum renkli ürünlerin ortaya çıkmasını sağlarken eğitim coşkulu anlatımlara sahne oldu. Öyleki 5  yıl sonra dünyayı nasıl görmek istersiniz sorusuna yanıt arayan ilk grup çizdiği resimde elele tutuşan kadın ve erkeğin yanında dayanışma ve eşitlik yazılı “çocuk gelin” çizilmiş  ve üzerine çarpım işareti konulmuştu ve aynı kız çocuğu okulda okurken resmedilmişti. Grup resimlerini eşitlik, kardeşlik ve huzur kavramları üzerinden aktardı.

 

Eğitimin son gününde “ortak amacı nasıl belirleyeceğiz?” sorusu çerçevesinde kooperatif sürecine uzanan yolda ilerlemek için nasıl bir plan çıkarmalıyız tartışıldı.  Gaziantep’te yaşayan kadınların temel ihtiyaçlarının birincil-ikincil ve üçüncül ihtiyaç olarak post-itlere yazılmasıyla başlayan eğitimde  renkli kağıtlara yansıyan sorunlar ve ihtiyaçlar konuşuldu. Buna göre;  ekonomik özgürlük, geçim sıkıntısı, işsizlik oranının yüksek olması, maddi sıkıntı, kira ve faturalarını yüksek olması, kömür ihtiyacı, hastanelerde ve okullarda yaşanan dil sorununu ve tercüman ihtiyacı, yol izni- kimlik sorunu, aile içi şiddet, erken evlilik gibi konular kadınların yaşadığı temel sorunlar olarak dile getirildi.  Kadınların sorunlarının çözümü için araç olabilecek temel ihtiyaçlar ise para, birlikte kullanabilecekleri mekan, kreş, eğitmenler, psikolog, iş planı, tercüman ve vizyon olarak belirlendi. Katılımcılarla sorunlarının çözümü için kamu kurumlarından nasıl talepte bulunmaları gerektiğini gösteren interaktif oyunların oynandığı eğitim kooperatif kuran kadınların yerel yöneticilerden destek istemelerini konu edinen aktivitesinin katılımcılar tarafından sergilenmesiyle tamamlandı.