Geçici Koruma Altındaki Yabancıların İnsana Yakışır İşlere Erişimi için İşçi ve İşveren Örgütlerinin Rolü Eğitimleri yapıldı

adanaILO Türkiye Ofisi, “Suriyeli ve Ev Sahibi Topluluklar için İnsana Yakışır İş Fırsatlarının Desteklenmesi” projesi kapsamında, işçi ve işveren örgütlerinin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik ‘’Geçici Koruma Altındaki Yabancıların İnsana Yakışır İşlere Erişimi için İşçi ve İşveren Örgütlerinin Rolü’’ başlıklı 2 günlük eğitimi, işçi ve işveren örgütlerinin katılımıyla 3 farklı şehirde gerçekleştirdi.

20 – 21 Şubat ve 22 – 23 Şubat’ta Ankara’da, 27 – 28 Şubat’ta Gaziantep’te ve 01 – 02 Mart’ta Adana’da düzenlenen 4 eğitim, Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu ve Prof. Dr. Kezban Çelik tarafından verildi. Eğitimlere, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Adana ve Mersin’den; TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK ve bu konfederasyonlara bağlı sendikalar, TİSK ve bağlı işveren kuruluşları, TESK ve bağlı esnaf ve sanatkarlar odaları ve birlikleri ile esnaf ve sanatkarlar federasyonları katıldı.