Gönüllü Ulusal Gözden Geçirme Kapsamında STK ve Akademi ile İstişare Çalışmaları

Sürdürülebilir KalkınmaAmaclariPosterTR

BM Türkiye ekibi, Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) tarafından koordine edilen Gönüllü Ulusal Gözden Geçirme çalışmalarına destek amacıyla Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve akademi ile istişare çalışmalarına aracılık etti.

Bu kapsamda, 25 Şubat 2019 tarihinde Türkiye Belediyeler Birliği tesislerinde 6 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKA ) için 6 çalıştay düzenlendi ve çalıştay sonuçları BM Kuruluşları tarafından SKA bazında raporlandı.

Çalıştaylara konu olan 6 SKA şöyle sıralandı:

  1. SKA 1 – Yoksulluğa Son
  2. SKA 2 – Açlığa Son
  3. SKA 5 – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
  4. SKA 11 – Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları
  5. SKA 12 – Sorumlu Tüketim ve Üretim
  6. SKA 15 – Karasal Yaşam