Guterres: Küresel bir salgın halini alan kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddete son verilmeli

hearmetooBirleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet küresel bir salgın halinde. Şiddet kadınlar ve kız çocuklarının ahlaki açıdan da hor görülmesi anlamına geliyor. Toplumun tamamının itibarını zedeliyor, katılımcı, eşitlikçi ve sürdürülebilir kalkınmanın önündeki ana engellerden birini teşkil ediyor” dedi.

Guterres, 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Uluslararası Günü vesilesiyle yayımladığı mesajında, “Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet derin bir saygı eksikliğinden, erkeklerin kadınların da doğuştan eşit ve haysiyetli olduklarını kavrayamamalarından kaynaklanıyor.  Bu da temel bir insan hakları konusudur” dedi.

Şiddetin, insan ticaretinden aile içi şiddete, çatışmalarda cinsel şiddetten çocuk yaşta evliliklere, kadın sünnetinden kadın cinayetlerine kadar çeşitli şekillere bürünebildiğini ifade eden Genel Sekreter, şiddetin sadece bireylere zarar vermediğini, aileler ve toplumlar için çok büyük sonuçlar doğurabildiğini sözlerine ekledi.

Genel Sekreter, “Ayrıca derin bir siyasi konudur da. Kadına yönelik şiddet toplumlardaki güç ve kontrol konusuyla da bağlantılıdır. Erkek egemen bir dünyada yaşıyoruz. Kadınlar, farklı yollardan şiddete maruz bırakılıyor” ifadesini kullandı.

Guterres, “Geçtiğimiz yıl şiddet türlerinden biri daha fazla gündeme geldi. Birçok kadın yaşamının bir evresinde cinsel şiddet ile karşı karşıya kalabiliyor. Dünyanın dört bir yanından ve her meslek kolundan kadının bu tür olayları daha fazla oranda açığa vurması, sorunun büyüklüğünü ortaya koyuyor ve kadın hareketlerinin taciz olaylarının nerede olursa olsun ortadan kaldırılmasını sağlayacak eylem ve farkındalığı harekete geçirdiği görülüyor” dedi.

Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddetin sonlandırılması için yürütülen Birleşmiş Milletler UNiTE kampanyasının bu yıl Dünya’yı Turuncuya Boyayın: #BenideDuy (Orange the World: #HearMeToo) temasıyla yürütüldüğünü belirten Guterres. “Böylece kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddetin hem şimdi sona ermesinin şart olduğu ve herkesin bu konuda oynayabileceği bir rol bulunduğu mesajı açıkça veriliyor” dedi.

“Aynı mesajı, AB-BM ortak programı olan Işık Tut Girişimi (Spotlight Initiative) de veriyor. 500 milyon Avro bütçeli bu program, mağdurların ve savunucuların evlerinde, mahallelerinde ve toplumlarında değişimi başlatacak kişiler haline gelmeleri için desteklenmelerini öngörüyor” diyen Guterres. “Bütçe yüksek olsa da ihtiyaç göz önünde tutulduğunda çok da fazla olmadığı anlaşılacaktır. Bu bütçe küresel hareketler için destek bütçesi olarak algılanmalıdır” ifadesini kullandı.

Guterres, “Dünya nüfusunun yarısını teşkil eden kadınlar ve kız çocuklarının korku, şiddet ve her gün endişe içinde yaşamadığı bir dünya oluşturmadan adil ve eşitlikçi bir dünyada yaşadığımızı söyleyemeyiz” diyerek mesajına son verdi.