Guterres, Müslümanlara yönelik ayrımcılık ile mücadele toplantısına göderdiği mesajda “Farklılıklar tehdit değil zenginliktir” dedi

guterres-portrait

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, Müslümanlara yönelik ayrımcılık ve husumet ile mücadele edilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler’de 17 Ocak 2017 tarihinde düzenlenen üst düzey toplantıya video mesajı gönderdi.

Müslümanlara yönelik nefret suçları ve diğer şekillerde tezahür eden bağnazlıkta artış görüldüğünü belirten Guterres, aynı yaklaşımın yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve antisemitizm konusunda da geçerli olduğunu ifade etti.

Guterres, “Dahası bir çok insan istatistiklere yansımamış olabilecek hoşgörüsüzlük ve şüphenin kurbanı. Bu durum insanların onurlarını kırıyor ve ortak insanlığımızın değerini azaltıyor” dedi.

Güvensizlik dönemlerinde farklı görünen toplulukların üzerine tüm kabahatin atılmasının kolaylaştığını belirten Guterres, toplumları bölmeye yönelik küçümseyici ve komşuları “öteki” olarak tanımlamaya çalışan girişimlere mutlaka herkesin karşı durması gerektiğini söyledi.

“Ayrımcılık hepimizin değerini düşüyor. İnsanların ve toplumların tam potansiyellerini yakalamarına engel oluyor” diyen Genel Sekreter, bütün büyük inançların ve Birleşmiş Milletler Şartının merkezinde yer alan, herkesi kapsama, hoşgörü ve karşılıklı anlayış değerlerinden güç alınması gerektiğini açıkladı.

Kur’an-ı Kerim’de “Ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık” dendiğini hatırlatan Guterres, her yerde insanların kültürel kimliklerine değer verildiğini hissetme ve aynı zamanda toplumun bir parçası olduğuna dair güçlü bir duyguya sahip olma ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Guterres, toplumların her zamankinden çok farklı etnik kökenden ve inançtan oluşmaya başlamasıyla birlikte farklılıkların tehdit değil zenginlik olduğunun doğru bir şekilde görülebilmesi için politik, kültürel ve ekonomik yatırımların birlikte hayata geçirilmesine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Oturum, İslam İşbirliği Teşkilatı, ABD ve Kanada’nın BM Nezdindeki Daimi Temsilcilikleri ve Avrupa Birliğinin BM Delegasyonunun işbirliği ile gerçekleştirildi.

Guterres mesajında ayrıca BM tarafından başlatılan Birlikte (Together) kampanyası hakkında da bilgi verdi.

Guterres, Birleşmiş Milletler’in herkes için, saygı, güvenlik ve onur amacıyla Birlikte (Together) isimli bir kampanya başlattığını hatırlattı.

Guterres “Gelin bağnazlığa karşı duralım ve insan haklarını savunalım.

Gelin birlikte köprüler inşa edelim.

Gelin birlikte korkuyu umuda dönüştürelim.

Müslüman kardeşlerimiz için ve tüm insanlık için” çağrısında bulunarak mesajına son verdi.