“İlerlemenin İzlenmesi & İSG İndikatörleri” Üç Taraflı Çalıştayı ILO tarafından Ankara’da düzenlendi

ilo-calistayDevam etmekte olan “Uluslararası Standartların Uyumlaştırılması Yoluyla Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliğinin (İSG) Geliştirilmesinin Sürdürülmesi”  teknik yardım projesi kapsamında 24 Mayıs 2017 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), Sağlık Bakanlığı (SB) temsilcileri ile işveren ve işçi örgütlerini bir araya getiren bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştayın amacı, 2016’da Ulusal İSG Profilinin hazırlanması ile başlayan indikatörler ile ilgili çalışmayı devam ettirmektir.

Proje kapsamında, uluslararası standartlar ve taahhütler ile uyumlu olarak İSG alanındaki ilerlemenin ölçülmesi amacıyla indikatörlerin geliştirilmesi ve kullanılması konusunda bir çalışma başlatılmıştır. 2006 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi (187 Sayılı Sözleşme)  Madde 5.2 (d) bendi, “amaçların, hedeflerin ve ilerleme göstergelerinin” kullanılması çağrısında bulunmaktadır. Ayrıca 187 Sayılı Sözleşme’nin tamamlayıcısı niteliğinde olan 2006 tarihli ve 197 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Tavsiye Kararı’nda da, üye devletlerin İSG alanındaki mevcut durumu ve sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulmasına yönelik kaydedilen ilerlemeyi özetleyen ulusal bir profil hazırlaması ve bunu düzenli olarak güncellemesi tavsiye edilmektedir. Bu tavsiye kararı doğrultusunda ve ILO Projesi’nin de desteğiyle, Türkiye için bir Ulusal İSG Profili yakın zamanda tamamlanmıştır.[1]  Ulusal Profil için tavsiye edilen model doğrultusunda, belgenin bir bölümü, ilerlemenin ölçülmesine ayrılmıştır.

Çalıştay İSG indikatörlerini tanımlama ve ulusal düzeyde ilerlemeyi ölçme konusunda bilinç arttırmayı hedeflemiştir. Katılımcılara ölçülebilir indikator belirlemenin aynı zamanda Sürdürebilir Kalkınma Hedefleri, 8. Amaç: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, 8. Hedef: Çalışma haklarının korunması ve tüm işçiler için sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının teşvik edilmesi amacına da hizmet ettiği hatırlatılmıştır. ILO Danışmanı Sn. Catherine Brakenhielm de çalıştaya katılmış, çalışmanın gerekçesi ile ilgili bilgi vermiştir.  Çalışmayı yürüten Prof. Dr. Nazmi Bilir konuyla ilgili bir sunum yapmış ve katılımcılardan indikatörleri önceliklendirmeleri konusunda geri bildirim istemiştir.

Paydaşlardan geri dönüşleri aldıktan sonra, Prof. Dr. Nazmi Bilir tarafından her bir indikator için bilgi toplamanın yararları, indikatörün türü, önemi ve önerileri içeren bir rapor hazırlanacaktır. Nihai rapor Hükümet’in bilgisine sunulacaktır.

[1] Turkish version: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—europe/—ro-geneva/—ilo-ankara/documents/publication/wcms_498818.pdf