ILO Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Koller: “Dünyada en fazla mülteciye kucak açan ülke olan Türkiye’ye teşekkür ediyorum”

7. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumunda konuşan Koller: “Türkiye dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapıyor ve bu konuda öncülük ediyor. ILO bu olağanüstü insani jeste destek veriyor olmaktan memnuniyet duymaktadır. Dünyada en fazla mülteciye kucak açan ülke olan Türkiye’ye teşekkür ediyorum” diye konuştu.


ANKARA – Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Heinz Koller, “Dünyada en fazla mülteciye kucak açan ülke olan Türkiye’ye teşekkür ediyorum” dedi.
Koller, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından düzenlenen, ILO, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından desteklenen “Göç ve Sosyal Güvenlik” temalı 7. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumunda açılış konuşması yaptı.
Bölge Direktörü, “ILO Genel Direktörü Guy Ryder 2016 Mayısında Harran’daki kampları ziyaret ettiğinde neredeyse 4 milyon mülteciye koruma ve destek sağlayan Türk halkının ve hükümetinin olağanüstü cömertliğine teşekkür etmişti. Sözlerime onu tekrar ederek başlıyorum. Türkiye dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapmaya devam ediyor ve bu konuda öncülük ediyor. Bu kapsamda ILO bu olağanüstü insani jeste destek veriyor olmaktan memnuniyet duymaktadır. Dünyada en fazla mülteciye kucak açan ülke olan Türkiye’ye teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“ILO, Türkiye’nin Suriyeli mültecilerin insana yakışır işlere sahip olmasına imkan veren öncü ‘geçici koruma’ sistemini memnuniyetle karşılamaktadır” diyen Koller Türkiye’de uygulanan insan odaklı bu yaklaşımın, kriz zamanlarında mültecilerin ve ev sahibi toplulukların desteklenmesi için etkili yollar arayışına çok büyük değer katabileceğini belirtti. “Bu konunun başarıya ulaşması için Türkiye’ye yardım etmek üzere buradayız” diye konuşan Koller ILO Türkiye Ofisinin mülteci ve ev sahibi toplulukların daha iyi işlere sahip olmasını teşvik etmek üzere bir “destek programı” hazırladığını anlattı.
Türkiye’de ÇSGB, İŞKUR ve SGK ile yakın çalıştıklarını belirten Koller, ILO Türkiye Ofisinin SGK ile yürüttüğü işbirliği sürecinden bahsetti ve bu girişimin mültecilerin ve ev sahibi toplulukların kayıtlı işlerde çalışmasının sağlanması noktasındaki öneminin altını çizdi.

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Yegin: “Türkiye bugün dünya tarafından model alınan bir sosyal güvenlik sistemine sahip”

Sempozyumda konuşan ÇSGB Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, “Göçmenler konusunda dünyanın en cömert ülkesi Türkiye’dir. Ülkemizde yaşayan göçmen ve sığınmacıların sayısı toplam nüfusun yüzde 5’ine tekabül ediyor. Ülkemizde bazı ülkelerin nüfuslarından daha fazla göçmen var” dedi.

Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinin başaramadığı sosyal güvenlik reformunu Türkiye’nin başardığını belirten Yegin, Türkiye’nin bugün dünya tarafından model alınan bir sosyal güvenlik sistemine sahip olduğunu söyledi. 165 farklı uyruktan çalışma izni başvurusu aldıklarını belirten Yeğin “Bu başvurular alanda uzmanlaşmayı gerektirdi. Bakanlığımız bünyesinde Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü kuruldu” dedi.

Türkiye’nin 3,5 milyonun üzerinde Suriyeliyi misafir ettiğini ve Suriyeli sığınmacılar için bugüne kadar 30 milyar dolara yakın harcama yapıldığını hatırlatan Yegin, “Bu rakamlar, Türkiye’yi dünyanın en fazla sığınmacı barındıran ülkesi konumuna taşımıştır. Asırlardan beri sürdürdüğümüz ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ geleneğimiz sadece milletimizi değil bu topraklara hayır niyetiyle gelen herkesi kapsamı altına almaktadır. Bizler hangi sebeple gelmiş olursa olsun niyeti hayır olduğu müddetçe kimseyi diline, dinine, ırkına, mezhebine bakmadan soframıza buyur eden büyük bir medeniyetin mensuplarıyız. İşte sosyal güvenlik sistemimizin tüm insanları kapsayıcılığının arkasında da bu kadim anlayışımız yatmaktadır” diye konuştu.

-SGK Başkanı Bağlı

SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, ILO standartlarında en eski sosyal güvenlik anlaşmalarının Türkiye ile Batı Avrupa ülkeleri arasında imzalandığını hatırlattı.

Bağlı, Türkiye’nin yakın coğrafyasından çeşitli nedenlerle göç aldığını belirterek, asıl hedefi Avrupa olan bu göçlere ev sahipliği yapan Türkiye’nin, Avrupa’nın sosyo ekonomik yapısına ve sosyal güvenliğine de katkı sağladığını aktardı. Dünyada Avrupa’daki birçok ülkenin nüfusu kadar göçmene ev sahipliği yapan tek ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Bağlı, bunun Türkiye devletinin gücünü ve toplumun sahip olduğu hoşgörünün büyüklüğünü gösterdiğini dile getirdi. Bağlı bu konuda uluslararası toplumun Türkiye’ye desteğinin çok önemli olduğunu ifade etti.

İki gün sürecek sempozyumda dünyada ve Türkiye’de göç ve güncel eğilimler, göçmenlerin entegrasyonunda sosyal güvenlik ve korumanın rolü, göçün iş piyasası ve sosyal güvenliğe etkileri ve iyi uygulama örneklerini ele alan üç oturum yapılacak.