ILO girişimi, Avrupa ve Orta Asya’da insana yakışır işleri taşıyan bir gelecek için sosyal ortaklık çağrısı yaptı

ilo5ILO Onuncu Avrupa Bölge Toplantısı, bölgede diyalog, toplumsal gelişim ve ekonomik büyümenin desteklenmesinde ortaklıkların kilit rol oynayacağı bir işin geleceği çağrısıyla sona erdi.

Toplantı’ya katılan Avrupa ve Orta Asya delegelerinin onayladığı İstanbul Girişimi “Başta teknolojik gelişmeler olmak üzere, işin geleceğini etkileyen değişim etmenleri, birçok fırsat sunduğu kadar, önemli zorlukları da beraberinde getirmektedir” diyor.

Girişim, ILO’nun 1944 tarihli Philadelphia Bildirgesi’ne atıf yaparak, “Emek bir emtia değildir ve üyeler, Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklara saygı göstermek, desteklemek ve gerçekleştirmekle yükümlüdür” ifadesini bir kez daha vurguluyor.

Üç günlük toplantıda; bölgede işin geleceğini şekillendiren, hızlı teknolojik gelişmeler, küreselleşme, demografik trendler, büyük çaplı mülteci ve göçmen hareketleri ve çevresel sorunları kapsayan dinamik süreçler üzerinde duruldu.

Kapanış konuşmasında “Çalışma yaşamının ne yöne gittiği konusunda büyük belirsizlik var” diyen ILO Genel Direktörü Guy Ryder sözlerini şöyle sürdürdü: “İyimser ya da kötümser olmak yerine, hepimiz azimle ve yüksek amaç duygusuyla bir araya gelmek zorundayız. O yüksek amaç, değişim süreçlerini seyreden pasif izleyiciler olmayı kabul etmemek, onun yerine değişimin mimarları olma azmine sahip olmak demektir; böylelikle, işin geleceğini kendi isteklerimize göre şekillendirebiliriz.”

“ILO, geçirdiğimiz yüz yıl boyunca değişim karşısında asla pasif bir izleyici olmamıştır. Değişimin tarihi mimarı olmuştur ve bu değişimin sosyal adalet yönüne gitmesini sağlamak için de çok şey yaptık. İşte bizim yapmamız gereken, bunu sürdürmektir” diyerek sözlerini tamamladı.

İstanbul Girişimi, bölgede işin geleceğine ilişkin faydaları azami, riskleri asgari kılacak politika çerçevesi ortaya koyuyor. Aynı zamanda ILO’yu, üye devletlerdeki üçlü yapı ortaklarına, bu politikaların tasarımında ihtiyaç duydukları tavsiye ve desteği sunmaya çağırıyor.

ILO Avrupa Bölge Toplantısı dört yılda bir yapılıyor ve Avrupa ve Orta Asya ülkelerinden hükümet, işveren ve işçi temsilcilerini bir araya getiriyor.