ILO işverenler, geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler ve ev sahibi topluluklara yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitim seminerleri düzenledi

wcms_638976Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve ILO işbirliğinde “İşverenler için İSG Eğitim Semineri”, 25 Temmuz 2018 tarihinde Gaziantep’te düzenlendi. Seminere Türk ve Suriyeli olmak üzere toplam 65 işveren katıldı. Suriye İşadamları Derneği Başkanı Halid Babilli’nin açılış konuşmasında, “Suriyeli işadamları ve çalışanların Türkiye’deki iş ortamına entegrasyonunu sağlamak ve farkındalık oluşturmak için bu seminerleri çok önemsiyoruz. Suriyeli iş adamları ve çalışanlara yönelik eğitim, etkinlik ve seminerlerin devam etmesini bekliyoruz.” dedi. Seminerde işverenlere İSG konusunda farkındalık kazandırmak yanında, işveren ve çalışanın hak ve sorumlulukları hakkında genel bir bilgilendirme yapmak ve katılımcıların ulusal mevzuattaki güncel bilgilerden haberdar olmasını sağlamak hedeflendi.

7-8-9 Ağustos 2018 tarihlerinde, Ankara’da, Anadolu Mesleki Eğitim Derneği (ANADOLU MED) ve Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii Destekleme Vakfı (MEKSA) ile ILO işbirliğinde düzenlenen mesleki ve teknik eğitimlere katılan Suriyeli ve Türk kursiyerlere yönelik İSG eğitim semineri verildi. 250’den fazla kursiyerin yararlandığı seminerlerde, kursiyerlerin meslek grupları dikkate alınarak işyeri ortamındaki riskler ve bu risklerden korunma tedbirleri, iş kazası ve meslek hastalıkları kavramları/kayıt ve bildirimleri, güvenlik kültürü konularını da kapsayan bilgilendirme yapıldı.

ILO’nun yürütmekte olduğu İSG farkındalık seminerleri ile işyeri düzeyinde olası iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek amaçlanmaktadır.