ILO “Kadın İstihdamı Eylem Planı”nın Uygulanmasına Destek Oluyor

İŞKUR Cinsiyet Eşitliği SeminerleriILO ve İŞKUR işbirliği ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) finansmanı ile yürütülen “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi” projesi kapsamında İŞKUR Genel Müdürlüğü çalışanları, İş ve Meslek Danışmanları ve 81 ilden Toplumsal Cnsiyet İl Temsilcisi 2017 Şubat ve Mart aylarında Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Kamu İstihdam Hizmetleri Eğitimi aldı. 

Türkiye’de kadın istihdamını arttırmak ve Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) kadın istihdamı alanında yürüttüğü faaliyetleri desteklemek amacıyla, Türkiye’nin ilk “Kadın İstihdamı Eylem Planı” hazırlanmıştır. Proje kapsamında ILO’nun teknik desteği ile hazırlanan Eylem Planı 2016-2018 yılları arasında İŞKUR tarafından ilgili tarafların katkıları ile uygulanması planlanlanmaktadır.

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Kamu İstihdam Hizmetleri Eğitimleri

Kadın İstihdamı Eylem Planı’nın öncelikli hedeflerinden biri, kadın istihdamının artırılması için kadınlara mesleki beceriler kazandırılması ve işe yönlendirilmesidir. Bu hedefi gerçekleştirmeye yönelik tedbirlerden biri, İŞKUR hizmetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının geliştirilmesidir. Bu doğrultuda, İŞKUR bünyesinde çalışan toplamda 300’den fazla personeli için 2017 Şubat ve Mart aylarında toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri gerçekleştirildi.

Toplumsal Cinsiyet İl Temsilcileri

Eylem Planında ortaya konulan hedeflerin etkin biçimde hayata geçmesi için, 81 ilde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleirnde, İl Müdür Yardımcısı ya da Şube Müdürü düzeyinde bir yönetici Toplumsal Cinsiyet İl Temsilcisi olarak belirlendi. Temsilcilerin Kadın İsthdamı Eylem Planının illerinde uygulanmasını takip etmesi ve raporlamaları öngörülmektedir. ILO, Toplumsal Cinsiyet İl Temsilcileri’ne yönelik gerçekleştirdiği eğitim ile hem İŞKUR hizmetlerinde toplumsal cinsiyet bakış açısının gelişmesini sağlamış hem de her bir il için Kadın İstihdamı Eylem Planını çerçevesinde çalışma planlarının geliştirilmesine katkıda bulunmuştur.

Kadınlara Yönelik Danışmalık Hizmetlerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Yaklaşımı

İŞKUR Genel Müdürlüğü ve İl Temsilcilerine yönelik gerçekleştiriklen eğitimlerin yanı sıra, projenin pilot illerinde görev yapan yaklaşık 175 İş ve Meslek Danışmanına da toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verildi. Böylece, iş bulmak amacıyla İŞKUR’a başvuran kadınlara, toplumsal cinsiyete duyarlı bakış açısıyla iş ve meslek danışmanlığı hizmeti verilmesine katkıda bulunuldu.

Kadın istihdamının önemi, ekonomiye katkısı, kadın istihdamını arttırmaya yönelik yerel eylem planlarının hazırlanması, iş arayan kadınlarla gerçekleştirilecek görüşmelerde iş ve meslek danışmanlarının dikkat etmesi gereken hususlar, toplumsal cinsiyete duyarlı kamu istihdam hizmetlerinin sunumunda Toplumsal Cinsiyet İl Temsilcileri”nin rolü ile kamu istihdam hizmetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının nasıl daha fazla geliştirilebileceği gibi konuların ele alındığı eğitimlere katılanlara ise katılım sertifikaları İŞKUR ve ILO yöneticileri tarafından verildi.