ILO Türkiye Ofisinin Harran ve Mardin’deki Kadın Kooperatiflerine Desteği Sürüyor

RBSA Trainings PhotoILO Türkiye Ofisi uygulamakta olduğu  “Suriyeli ve Ev Sahibi Topluluklar için İnsana Yakışır İş Fırsatlarının Desteklenmesi” projesi ile hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hem de Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin kooperatifler aracılığıyla geçim kaynaklarına erişimini desteklemek amacıyla Harran ve Mardin’de çalışmalar yürütmektedir.

ILO Türkiye Ofisi’nin gözetiminde, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) mevcut kadın kooperatiflerinin kapasitelerinin geliştirmesinin desteklenmesi, Mardin’de eğitim verilmesi şeklinde çalışmalar yürütmekte ve Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde Harranlı ve Suriyeli kadınlardan oluşan yeni bir kadın kooperatifi kurulmasına yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır.

Bu amaçla, Nisan ve Mayıs 2017 tarihlerinde eğitim ihtiyaç analizi raporu hazırlamak üzere saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara dayanarak, KEDV tarafından eğitim ihtiyaç analiz raporu hazırlandı. Bu raporda belirlenen eğitim alanları “kooperatif kurma, işletme ve yönetme”, “kadın liderliği, farklılıklara ve iletişime saygı” ve “ilkeler / kurallar, eylem planı, işbölümü ve kaynak yaratma” olarak tanımlanmaktadır.

Bu sebeple, KEDV kooperatif kuruluş sürecini desteklemek üzere iş gücü dağılımı, kooperatif yönetimi, yönetişimi, kooperatifin ve üyelerinin sorumlulukları, stratejik planlama, toplumsal cinsiyet ve liderlik konularında ihtiyaç analizi kapsamında  Temmuz, Ağustos ve Eylül 2017 tarihlerinde Harran ve Mardin’de kadın kooperatifleri için 3 kez 2 günlük eğitimler düzenlemiştir. Ayrıca KEDV, Harran’da yeni kadın kooperatifi kurulmasını sağlamak için Kooperatifler Genel Müdürlüğü, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliği ile kooperatif üyelerine danışmanlık hizmeti vermektedir.