ILO Türkiye Ofisi’nin İŞKUR’a Yönelik “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Kamu İstihdam Hizmetlerinin Geliştirilmesi” eğitim çalışmaları devam ediyor

İMD'ler için ToT EĞİTİMİ_photoUluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yürütülen “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler” projesi kapsamında proje ortağı Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla İŞKUR personeline 11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında Ankara’da “Kamu İstihdam Hizmetlerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Anaakımlaştırılması” konusunda eğitici eğitimi düzenledi.

Eğitici eğitimi alan İŞKUR istihdam uzmanları İŞKUR İl Müdürlükleri de dahil kurum bünyesinde toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verecekler.

Eğitimler öncesinde İŞKUR Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi Başkanlığı’ndan Emre Yıldız ile ILO’ Ulusal Proje Koordinatörü Ebru Özberk Anlı açılış konuşması yaptı.

“Eğitici eğitimlerinin kalıcı hale gelmesi çok önemli ve bunun için de kurum içinde kalıcı bir ekibin oluşması gerekiyor. Bu ekip sizsiniz,” diyen Özber Anlı “Sizler, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin İŞKUR hizmetlerine yansıtılması konusunda birer elçisiniz. Bu perspektifin yansıtılması çok önemli,” dedi.

Eğitimler; Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Uzmanı Sn. Zeliha Ünaldı; İş Teftiiş Kurulu’ndan İş Müfettişi Sn. Gülcan Eriş; ILO’nun bir çok ülkede ortak çalışmalar yürüttüğü “istihdam” ve “toplumsal cinsiyet” konularında uluslararası uzmanlar Sn. Valli Corbanese ve Sn. Silke Steinhilber tarafından verildi.

Eğitimlerde; istihdamda toplumsal cinsiyet ana akımlaştırmasının yanısıra kadınlar ve erkekler için eşit fırsatlarla ilgili temel kavramlar İŞKUR çalışanlarına tanıtılarak toplumsal cinsiyet ana akımlaştırma araçları (toplumsal cinsiyet analizi, denetim, planlama ve bütçeleme) ele alındı. Eğitimlerde ayrıca fırsat eşitliğinin sağlanmasında toplumsal cinsiyete duyarlı İŞKUR danışmanlık ve rehberlik uygulamalarının ne şekilde gerçekleştirilebileceği üzerinde durularak bu konulara ilişkin grup çalışmaları gerçekleştirildi.

Eğitimlerin ardından katılımcılara katılımcı sertifikaları ve teşekkür plaketi verildi.

Eğitimler, ILO ve İŞKUR tarafından İsveç Kalkınma İşbirliği Kuruluşu’nun (SIDA) finansal desteği ile yürütülmekte olan “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de Kadınların İnsana Yakışır İşlerle Güçlendirilmesi” projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.