ILO ve AÇSHB İşbirliğinde SGK Denetmenleri Eğitim Serisi Başladı

wcms_638966Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Aile, Çalışma ve Soysal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü (UİGM) işbirliğinde yürütülen mülteci destek programı kapsamındaki sosyal güvenlik denetmenleri eğitim serisi başladı.

Ankara’da görev yapan SGK denetmenlerine yönelik eğitimi Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Karadeniz verdi. Karadeniz sözlerine, “Türkiye bütün dünyaya örnek teşkil edecek bir ev sahipliği yapıyor. Kayıtlı işçiliğin yerleştirilmesi konusunda elimizden geleni yapacağız. Sizler sosyal sorunlarla birebir yüzyüze kalan kişilersiniz. Sizlerin önerileri bu sürece katkı sağlayacaktır.” diye başladı.

Karadeniz, “Yabancıların Sosyal Güvenlikleri” ile “Suriyeliler ve Kayıt Dışı İstihdam, Yabancıların İşgücü Piyasasındaki Konumu (demografik değişkenler, bölgeler, sektörler, meslekler, çalışma süreleri) konularında eğitim verdi.

Program kapsamında Adalet Bakanlığı Ankara Eğitim Dairesi Başkanı Mehmet Cihangir, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden Uzman Şenol Uzun ve UİGM’den Uzman Necla Uz kurumlarının görev ve yetkileri konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Cihangir, yabancı kavramı, göçler, nedenleri ve türleri, Uzun Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve Geçici Koruma Yönetmeliği, Uz da Uluslararası İşgücü Kanunu ve yabancıların çalışma izinleri, çalışma izin türleri ve süreçleri hakkında bilgi verdi.

Bir günlük eğitim, geçici koruma kapsamında Türkiye’de bulunan ve işgücü piyasasında genellikle kayıt dışı çalışan Suriyelilerin çalışmalarının kayıtlı hale getirilmesi ve işgücü piyasasına uyumu için kayıt dışı istihdamla mücadele eden sosyal güvenlik denetmenlerinin farkındalıklarını artırmak amacıyla düzenleniyor.

Eğitimin sonunda, sosyal güvenlik denetmenlerinin yabancıların çalışma izin ve prosedürleri, sosyal güvenlik hakları hakkında işveren ve çalışanlara bilgi aktaracak şekilde kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesinin yanısıra, kayıt dışı istihdam edilen işçi ve onların işverenleriyle birebir karşılaşan sosyal güvenlik denetmenlerinin deneyimleri ve önerilerinden yola çıkılarak önerilerinin uygulamaya yön verebilecek şekilde raporlaştırılması hedefleniyor.

Teorik bilgilerin yanısıra katılımcılara yabancı uyruklu işçilerle ilgili örnek olaylar veriliyor ve kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde örnek olayları çözmeleri isteniyor.

Eğitim serisi Eylül ve Ekim ayları içerisinde Adana, Bursa, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Hatay, Konya ve İstanbul’da görev yapan SGK denetmenlerine yönelik olarak devam edecek. Sürecin sonunda toplam 280 denetmen eğitim almış olacak.