ILO ve Adalet Akademisi işbirliğinde “Mülteciler, Uluslararası Çalışma Standartları ve İş Kanunu” eğitimleri devam ediyor


ANKARA/İSTANBUL
– Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Adalet Akademisi işbirliğinde düzenlenen “Mülteciler, Uluslararası Çalışma Standartları ve İş Kanunu” eğitimleri devam ediyor.

Yargıtay Tetkik Hâkimleri ve İş Hâkimlerine yönelik eğitimlerde, “Uluslararası İşgücü Kanunu” ve “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” hakkında uygulamaya yönelik farkındalıkların oluşturulması, mültecilerin işgücü piyasasında korunmasını sağlayan uluslararası çalışma standartları ve ulusal yasal çerçeveyle uyum konularında bilgilendirme yapılması hedefleniyor.


Eğitim kapsamında mülteci ve geçici koruma altında bulunan yabancıların çalışma haklarına ilişkin mevzuat hükümleri ve ILO sözleşmeleri konusunda detaylı bir bilgilendirme yapılıyor. Mülteci ve sığınmacıların çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlar ve dava türleri ele alınıyor. Katılımcılar arasında bulunan, geçici koruma altındaki Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı illerde görev yapmakta olan hâkimlerin de katkılarıyla sahadan örnek davalar ele alınıyor ve ulusal ve yasal çerçeveler bağlamında inceleniyor. Eğitim kapsamında, mülteci ve geçici koruma altındaki yabancıların taraf olduğu davalarda adli yardım uygulamaları, bağlama kuralları, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri de tartışılıyor.

İlki 12 Nisan 2018’de Ankara’da, ikincisi ise 8 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul’da düzenlenen eğitimlere Yargıtay Tetkik Hâkimleri, İş Hâkimleri ile Hâkim ve Savcı adaylarının bulunduğu yaklaşık 50 kişi katıldı. Süreç, Gaziantep’te ve Ankara’da yapılacak eğitimlerle tamamlanmış oldu.