ILO ve İŞKUR’dan Stratejik İşbirliği Protokolü

ILO ve İŞKUR geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve uluslararası koruma başvuru ve statü sahiplerinin insana yakışır iş ilkeleri çerçevesinde işgücü piyasasına ve geçim kaynaklarına erişimlerinin kolaylaştırılması için işbirliği protokolü imzaladı


ANKARA – Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve uluslararası koruma başvuru ve statü sahiplerinin insana yakışır iş ilkeleri çerçevesinde işgücü piyasasına ve geçim kaynaklarına erişimlerinin kolaylaştırılması için işbirliği protokolü imzaladı.

ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan ve İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya tarafından imzalanan protokol iki yıl boyunca geçerli olacak.

ILO Ankara Ofisinde düzenlenen törende konuşan ILO Türkiye Direktörü Özcan, “İŞKUR’la son zamanlardaki işbirliğimiz özellikle genç istihdamı, kadın istihdamı alanlarında ve uluslararası alanda devam ediyor. Son zamanlarda da geçici koruma altındaki Suriyelilerin istihdamı konusunda bir işbirliği alanı oluştu. Bugün imzalayacağımız protokol inşallah bu işbirliğini daha ileriye taşımayı hedefliyor. Zaten biz her faaliyetimizde işbirliği yapıyoruz ama şimdi bunu bir çerçeveye oturtuyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Özcan, “Hem uluslararası koruma başvuru ve statü sahiplerinin hem de geçici koruma altındaki Suriyelerin sosyal uyumunun sağlanması ve iş piyasasına daha uygun yollardan girmeleri, kayıtlı istihdamı konularında işbirliği yapıyor olacağız.” diye konuştu.

İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya ise, “ILO ile çalışmalarımız çok anlamlı. Dilerim bu protokolümüz ILO ve istihdam kurumlarının birlikte çalışması açısından başka ülkelere de örnek olur. Buradan çok güzel bir model çıkacak. Bu protokolün birlikte çalışma iradesi açısından örnek olmasını diliyorum.” dedi. Uzunkaya Suriyeli sığınmacılar konusunda ise “Onların insana yakışır işlere erişimine imkân sağlamak, kayıt dışı ve kaçak çalışmaya müsaade etmeyecek bir yapı sağlamamız önemli.” ifadelerini kullandı.

Protokol kapsamında Türkiye işgücü piyasasının ihtiyaçları çerçevesinde, uluslararası koruma başvuru ve statü sahiplerinin ve geçici koruma altındaki Suriyeli sığınmacıların sosyal uyumlarının sağlanması, kayıt dışı istihdamlarının önlenmesi, dayanıklılıklarının artırılması ve insana yakışır iş ilkeleri çerçevesinde işgücü piyasasına ve geçim kaynaklarına erişimlerinin kolaylaştırılması için destekleyici girişimlerin hayata geçirilmesi sağlanacak. Türkiye işgücü piyasasının düzensiz göçün sonuçlarından olumsuz bir şekilde etkilenmemesi için rekabetin, dengenin, çalışma barışının, toplumsal barışın ve Türk işgücünün çalışma hayatına dair haklarının korunmasına yönelik ulusal politikaların, stratejilerin, kurumsal ve teknik kapasitelerin desteklenmesi konularında çalışmalar yürütülecek. Uluslararası koruma başvuru ve statü sahiplerinin, geçici koruma altındaki Suriyeli sığınmacıların ve ev sahibi toplum olarak Türk vatandaşlarının kamu istihdam hizmetlerine erişimleri desteklenecek, istihdam edilebilirliklerinin artırılması için aktif işgücü piyasası programları tasarlanacak ve İŞKUR’un kurumsal kapasitesi ulusal ve yerel düzeyde güçlendirilecek.

İŞKUR’un sunduğu aktif işgücü piyasası programları kapsamında, mesleki eğitim kursları, girişimcilik ve işbaşı eğitim programları düzenlenecek. Bu programlar temel alınarak tasarlanacak benzer aktif işgücü piyasası programları yoluyla, uluslararası koruma başvuru ve statü sahiplerinin, geçici koruma altındaki Suriyeli sığınmacıların ve ev sahibi toplum olarak Türk vatandaşlarının istihdam edilebilirliklerinin artırılması için çalışma hayatı becerileri, mesleki Türkçe, sosyal uyum programları ve benzeri programlarla desteklenmeleri sağlanacak.

Protokol dâhilinde, İŞKUR’un merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan personeline çalışma hayatı, işgücü piyasası, sosyal politika, dezavantajlı grupların istihdamı, ILO sözleşmeleri, uluslararası işgücü göçü ve mülteci hukuku, yabancılar ve uluslararası koruma mevzuatı ve benzeri konularda eğitim ve seminerler de verilecek.

Çalışmalar, Ankara, İstanbul, Bursa, Konya, Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa başta olmak üzere tarafların mutabakatı doğrultusunda belirlenecek diğer illerde hayata geçirilecek.