ILO’dan “Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar için Piyasa Tabanlı Geçim Kaynakları Müdahaleleri” Eğitimi

wcms_636072Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun mülteci krizi karşısındaki çalışmaları kapsamında “Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar için Piyasa Tabanlı Geçim Kaynakları Müdahaleleri Eğitimi” düzenlendi.

ILO Ankara Ofisinde düzenlenen eğitim, ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan’ın açılış konuşması ve tanışma ile başladı. İki gün sürecek eğitim alanda çalışan akademisyen ve uzmanların piyasa eğilimleri ve talepleri doğrultusunda geçim kaynakları yaratmaya yönelik müdahaleler ortaya koymalarını desteklemeyi amaçlıyor.

Eğitim, ILO Ankara Ofisi tarafından yürütülen “Suriyeli Mülteciler ve Ev Sahibi Toplulukların İş Gücü Piyasalarına Entegrasyonu” ve “Türkiye’deki Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar için İş Yaratma ve Girişimcilik Fırsatları” projeleri kapsamında gerçekleşiyor. Her iki proje de Suriyeli mültecilerin ve Türkiye’deki ev sahibi toplulukların insana yakışır işlere erişimlerini kolaylaştırmak üzere vasıflı, yeterlilik sahibi ve üretken işgücünün artırılmasını hedefliyor. Projelerin ikinci bir hedefi de Suriyeli mülteciler ve Türkiye’deki ev sahibi topluluklar için yeni işler ve girişimcilik fırsatları yaratılmasına yönelik olarak farklı illerde ve belirli sektörlerde iş geliştirme ve ekonomik kalkınma açısından elverişli ortamlar yaratılmasının desteklenmesi. Eğitim bu ikinci amaç doğrultusunda, alanda çalışan uzmanların piyasa eğilimleri ve talepleri doğrultusunda geçim kaynakları yaratmaya yönelik müdahaleler ortaya koymalarını desteklemek amacıyla düzenleniyor.

Konya, Mersin, Hatay, İstanbul, Bursa ve Adana’dan gelen akademisyen ve araştırmacılara yönelik programda, projelerin ortağı Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’nden uzmanlar ile ILO çalışanları da eğitim alıyor.

-ILO uluslararası tecrübesini sahadaki akademisyen ve uzmanlarla paylaşıyor

Eğitimi Cenevre’de bulunan ILO Genel Merkezinden Daniela Martinez ve Pranati Mehtha veriyor. ILO Değer Zinciri ve Piyasa Sistemleri Geliştirme Uzmanı Martines Afganistan, Ruanda, Meksika, Mozambik başta olmak üzere pek çok ülkede piyasa temelli girişimlerin desteklenmesi, küresel değer zincirlerine erişim ve kırılgan ülkelerde müdahale konularında çalışıyor.

ILO Girişimcilik ve Değer Zinciri Geliştirme Uzmanı Mehtha ise girişimcilik ve değer zinciri geliştirme projelerinde teknik uzman olarak çalışıyor. Mısır, Etiyopya, Myanmar ve Ukrayna’da uygulanmakta olan projelere ek olarak, girişimcilik ile ilgili küresel eğitim materyallerinin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapıyor.