ILO’nun Ev Sahipliğinde Cinsiyete Dayalı Ücret Açığının Belirlenmesine İlişkin Danışma Toplantısı Yapıldı

ilo-sidaCinsiyete dayalı ücret açığının hesaplanmasına ve azaltılmasına ilişkin yapılan çalışmaları değerlendirmek ve ileriye yönelik adımları tartışmak amacıyla Uluslararası çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi’nin ev sahipliğinde ve ilgili paydaşların katılımıyla 3 Nisan 2019 tarihinde Ankara’da ‘Cinsiyete Dayalı Ücret Açığının Hesaplanmasına İlişkin Danışma Toplantısı’ gerçekleştirildi.

Toplantıda; Program Yöneticisi Ebru Özberk Anlı, ILO’nun Cinsiyete Dayalı Ücret Açığı konusunda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi ve Ankara Üniversitesi’nden Doç.Dr.Emel Memiş cinsiyete dayalı ücret açığının tanımı, önemi ve nasıl hesaplandığına dair bir sunum gerçekleştirdi.

Doç.Dr.Emel Memiş yaptığı sunumda kadın yoğun sektörlerde cinsiyete dayalı ücret açığının daha fazla olduğuna işaret ederek, eğitimin tek başına Türkiye’de cinsiyete dayalı ücret açığının nedenini açıklamadığını, bunun %63’nün ayrımcılıkla açıklanabileceğine dair bulguların olduğunu ifade etti.

Cinsiyete dayalı ücret açığının azaltılmasına yönelik iyi uygulama örneklerinin olduğu ülkelerdeki önlemlere de değinen Memiş, ücretlerde şeffaflık, toplu sözleşme kapsamının genişletilmesi ve en önemlisi kadın- erkek eşitliğinin her düzlemde sağlanmasının bu önlemler içinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

‘Cinsiyete dayalı ücret açığının önlenmesinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması önemli’

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcisinin, cinsiyete dayalı ücret açığının tespit edildiği Kazanç Yapısı Araştırmasına ve Türkiye’de cinsiyete dayalı ücret farkının ne şekilde hesaplandığına ilişkin bilgi verdiği toplantıda ayrıca Uluslararası Bağımsız Uzman Dr. Luis Pinedo Caro cinsiyete dayalı ücret açığının hesaplanmasına dair uygulanan farklı metodolojiler hakkında bir sunum yaptı. Luis, bu metodolojilerin içinde sosyal anketler, hanehalkı anketleri, işgücü anketleri ve işletme anketleri gibi farklı yöntemlerin yer aldığını da ifade etti.

Toplantıda ayrıca; gerek uygulamada gerekse anlayış olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının cinsiyete dayalı ücret açığının azaltılmasında en büyük etkenlerden biri olduğu vurgulanarak; eşit değerde işe eşit ücretin, cinsiyete dayalı bütçelemenin, toplu iş sözleşmelerine/karar mercilere kadının daha fazla dahil edilmesinin ve şeffaflık konusunda uluslararası sözleşmelerin etkin uygulanmasının bu yöndeki en önemli adımlar arasında yer aldığına da işaret edildi.

Toplantıda ayrıca; Kazanç Yapısı Araştırmasına kaynak oluşturan idari kayıtların diğer verilerle ne şekilde desteklenebileceği konusunda ilgili tarafların görüşleri de alındı.

Toplantıya; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, sivil toplum, DİSK, HAK-İŞ, TİSK ve TÜRK-İŞ konfederasyonları temsilcilerinin yanısıra konuyla ilgili uzman ve akademisyenler katıldı.

Program kapsamında daha önce 1 Mart 2019 tarihinde Ankara’da ilgili paydaşların katılımı ile Cinsiyete Dayalı Ücret Açığını Anlamak konulu bir Konferans gerçekleştirilmiş, aynı başlıklı bir İnfografik çalışması hazırlanmıştı.

İLGİLİ LİNKLER:

Konferans :

https://www.ilo.org/ankara/news/WCMS_682621/lang–tr/index.htm

Infografik

http://esitizberaberiz.org/wp-content/uploads/2019/03/Cinsiyete-Dayal%C4%B1-%C3%9Ccret-A%C3%A7%C4%B1%C4%9F%C4%B1-%C4%B0nfografi%C4%9Fi1.pdf