ILO’nun Sosyal Diyalog Projesi farkındalık arttırma faaliyetleri ile devam ediyor

Social Dialogue ProjectAB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi teknik destek projesi Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi tarafından  yürütülüyor.

Projenin ana hedefini çalışma hayatında tüm düzeylerde sosyal diyaloğun geliştirilmesi oluşturuyor.

Bu amaca ulaşmak üzere sosyal tarafların ve ilgili kamu kurumlarının, sosyal diyalog konusunda bilgi ve farkındalıklarının  artırılması hedefleniyor.

Farkındalık faaliyetlerinin eğitim kurumlarında yapılacak olan faaliyetlerle devam etmesi planlanıyor.

Bu çerçevede Ankara’da 7 Mart 2017 tarihinde TED Üniversitesinde ve 21 Mart 2017 tarihinde Gazi Üniversitesinde farkındalık arttırma faaliyetleri düzenlendi. Uluslararası Çalışma Örgütü proje yönetim ekibinden Sosyal Diyalog Uzmanı Tuba Burcu Şenel ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Çalışma Uzmanı Ebru Öztüm Tümer projenin hedeflerini ve ilgi çeken ana noktaları ile ilgili sunumlar yaptılar.

Uluslararası Çalışma Örgütü adına Şenel ILO’nun misyonu, sosyal diyalog ve çalışmanın geleceği ile ilgili bilgi verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına ise Tümer Bakanlık, Türkiye’de sosyal diyalog mekanizmaları ve çalışma hayatına ilişkin haklar ile ilgili bilgi verdi. Sunumlardan sonra öğrencilerle birlikte interaktif oturumlar düzenlendi.