ILO’nun yayınladığı yeni rakamlar, dünyada 164 milyon göçmen işçi olduğunu gösteriyor

ilo-gocmen-isci

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), dünya genelinde 164 milyon göçmen işçi bulunduğunu, 2013’teki 150 milyona göre %9 artış olduğunu tahmin ediyor.

ILO’nun bu yıl ikincisini yayınladığı, 2013 ila 2017 dönemini kapsayan Göçmen İşçiler Küresel Tahminleri ’ne göre, göçmen işçilerin çoğunluğunun teşkil eden erkekler 96 milyon ve kadınlar 68 milyon civarında. Bu dağılım, erkeklerin payında 2 yüzde puanlık artış ile %56’dan %58’e yükselişi ve kadınların payında da aynı miktarda azalış ile %44’ten %42’ye düşüşü temsil ediyor.

“Son 20 yılda daha çok sayıda kadın iş aramak üzere kendi başlarına göç ediyor olmakla birlikte, toplumsal cinsiyet ve uyrukları nedeniyle genellikle uğradıkları ayrımcılık, varış ülkelerinde erkek akranlarına göre istihdam fırsatlarını azaltıyor,” diyor ILO Çalışma Koşulları ve Eşitlik Departmanı Direktörü Manuela Tomei.
Göçmen işçilerin yaklaşık %87’si 25 ila 64 yaş arasında, yani esas çalışma çağındalar. Bu da, bazı menşe ülkelerin ülkeler kendi işgüçlerinin en üretken kısmını kaybettiklerine işaret ediyor. Rapora göre bu durum o ülkelerin ekonomik büyümesine olumsuz etki edebilecek.

Bölgesel eğilimler
Rapor, göçmenlerin çalıştıkları alt bölgeler ve gelir gruplarının kapsamlı bir resmini çiziyor.

Dünya genelinde 164 milyon göçmen işçinin yaklaşık 111,2 milyonu (%67,9) yüksek gelirli ülkelerde; 30,5 milyonu (%18,6) üst-orta gelirli ülkelerde; 16,6 milyonu (%10,1) alt-orta gelirli ülkelerde ve 5,6 milyonu da (%3,4) düşük gelirli ülkelerde yaşıyor.

Göçmen işçiler, yüksek gelirli ülkelerde işgücünün %18,5’ini oluştururken, düşük gelirli ülkelerde ise yalnız %1,4 ila 2,2’sini oluşturuyor. 2013 yılından 2017 yılına kadar geçen zamanda, yüksek gelirli ülkelerde göçmen işçi yoğunlaşması %74,7’den %67,9’a düştü; öte yandan üst-orta gelirli ülkelerde ise arttı. Bu durum, üst-orta gelirli ülkelerde ekonomik kalkınmaya atfedilebilir.

Göçmen işçilerin yaklaşık %61’i üç alt bölgede bulunuyor: Kuzey Afrika’da %23, Kuzey-Güney-Batı Avrupa’da %23,9 ve Arap ülkelerinde %13,9. Çok sayıda göçmen işçi barındıran -yüzde 5’in üzerinde- diğer bölgeler ise Doğu Avrupa, Sahraaltı Afrika, Güneydoğu Asya ve Pasifik, Orta ve Batı Asya. Buna karşılık, Kuzey Afrika’da göçmen işçi oranı %1’den daha az.

Kapsamlı veri ihtiyacı
Raporun yazarları ayrıca, ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde göçe ilişkin kapsamlı ve uyumlaştırılmış istatistiklerin toplanmasının önemini de vurguluyor. ILO, karar mekanizmalarını daha iyi bilgilendirmek ve “Güvenli, Düzgün ve Düzenli Göç için Küresel Sözleşme”nin uygulanmasına katkıda bulunmak amacıyla, uluslararası göçmen işçiler hakkında düzenli olarak küresel tahminler yapmayı planlıyor.

“Uluslararası işgücü göçü gittikçe ön plana çıkan politika önceliğidir ve menşe ve varış ülkelerinin çıkarlarının yanı sıra göçmen işçilerin çıkarlarına adil biçimde yanıt verilmesi gerekiyor,” diyor ILO İstatistik Departmanı Direktörü ve ILO Baş İstatistikçisi Rafael Diez de Medina. “Etkili ve uluslararası çalışma standartlarına uygun olmak için, politikaların güçlü kanıtlara dayanması zorunlu. Bu kanıtlar arasında uluslararası göçmen işçi sayısı, özellikleri ve istihdam örüntüleri de yer alıyor. İşte bu acil talep nedeniyledir ki, 20nci Uluslararası Çalışma İstatistikçileri Konferansı  yakın zaman önce, dünya genelinde uluslararası işgücü göçünün daha iyi ölçülmesine yönelik özel kılavuz yayınladı. Ülkeler sayesinde daha iyi verilerin üretileceğine ve böylelikle küresel tahminlerin gittikçe daha doğru olacağına inanıyoruz.”