İş dünyası değişimin öncülüğünü yapıyor

Meltem Ağduk, UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Toplumsal Cinsiyet Program Koordinatörü
Meltem Ağduk, UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Toplumsal Cinsiyet Program Koordinatörü

UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye’nin ve Sabancı Vakfı’nın destekleri, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu yürütücü ortaklığında ve TUSİAD işbirliğinde ilerleyen ‘İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı’ projesinin ‘Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye ve Şirketlerin Rolüne Çoklu Bakış’ başlıklı paneli, projeye dahil olmuş şirket temsilcilerinin katılımıyla İstanbul’da 4 Şubat tarihinde gerçekleşti.

Panelin açılış konuşmasında, TUSİAD Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Başkanı Oya Ünlü Kızıl, düzenlenen panelle ‘İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı’ projesinin kazanım ve tecrübelerini değerlendirmek için iyi bir fırsat olduğunu söyleyerek konuşmasına başladı. Kızıl, konuşmasında “Kadına yönelilk şiddet çok büyük bir insan hakları ihlalidir. Aile içinde yaşanan şiddet var olduğu sürece sağlıklı toplumlar yaratılması mümkün değil. Bu ciddi sorunu çözmek için bugün burada olan herkese önemli sorumluluklar düşüyor dedi”.

“Artık şirketlerin tek amacı kar etmek değil”

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü ve Baş Araştırmacısı Melsa Ararat, yaptığı konuşmada, şirketlerin nasıl bir dönüşüm geçirdiklerini anlattı. “10 yıl önce şirketler için tek hedef kar etmekti. Bizler bu şirketlerde çalışacak gençleri eğitirken, bu amacın başarılmasına yardımcı olacak şekilde gençleri eğitirdik. Ancak bugün bu amaç tamamen değişti, şirketler de kamu yararı hedeflerini daha öncelikli olarak düşünmeye başladı. Bakıldığında, yatırımcıların da şirketlerin bu yeni hassasiyetlerine dikkate alarak ilerlediklerini görüyoruz. Bu nedenle, şirketler artık topluma daha çok katkı sunma hedefini benimsiyorlar”dedi.

Moderatörlüğünü UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Toplumsal Cinsiyet Program Koordinatörü Meltem Ağduk’un yaptığı panele İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Dış Ticaret / Kadın Çalışmaları Uygulama Araştırma Merkezi’nden Dr. Öğretim Üyesi Özge İzdeş Terkoğlu; İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler / Kadın Çalışmaları’ndan Prof. Dr. Fatmagül Berktay ve yine aynı kurumdan Doç. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu ve Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu ve BADV Proje Yöneticisi Sevda Alkan konuşmacı olarak katıldı.

“İş dünyası değişimin öncülüğünü yapıyor”

UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Toplumsal Cinsiyet Program Koordinatörü Meltem Ağduk, yaptığı konuşmada, “Bizler, yıllar önce şirketleri sadece projelerimize finansal destekçi olarak görüyorduk, şimdi iş dünyasının değişimin öncülüğünü yaptığını görüyoruz. Toplumu olumlu yönde geliştiren ve dönüştüren lokomotif bir rol üstlendiğine sevinerek şahit oluyoruz” dedi.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu ve BADV Proje Yöneticisi Sevda Alkan, panelde yaptığı konuşmada, projenin 2013 yılında bir araştırma ile başladığını belirtti ve bahsi geçen araştırma sonuçlarına göre araştırmaya dahil olan kadınların %75’inin şiddetin bir türüne maruz kaldığının ortaya çıktığını söyledi. ‘İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı’ projesinin 17 şirket ile pilot uygulamaya başladığını, şu anda 52 şirketin projeye dahil olduğunu ekledi.

“Kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği sadece kadınların değil, erkeklerin de sorunudur.”

Panelde cinsiyetlerin eşitliği ve farklılığı üzerine vurgu yapan İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler / Kadın Çalışmaları’ndan Prof. Dr. Fatmagül Berktay, ‘eşitlik’ talebinin erkek ve kadınların aynı olma, aynı şekilde tanımlanmasından çok, farklılıkların hak temelli olarak eşitlenmesi olduğunu söyledi ve ekledi “Kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği sadece kadınların değil, erkeklerin de sorunudur. Kadının özgür olup olmadığı, kadınların kamusal alandaki hareket özgürlüğü ile tanımlanır” dedi.

İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler / Kadın Doç. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu, Türkiye’deki kadın hareketinin bir çok Avrupa ülkesinde örnek teşkil edecek şekilde gündemde olduğunu belirtti ve önemli bir konuya parmak bastı, “Kadına yönelik şiddet düşünüldüğünün aksine sadece eğitimsiz ve düşük gelirli kadınlarla sınırlı kalmıyor, gelir ve statü olarak daha yüksek konumdaki kadınlarda şiddet vakalarının daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu şiddet mağduru kadınların, statülerini korumak adına sessiz kalmayı tercih ettiklerini biliyoruz” bilgisini paylaştı.

“Kadınlar, evdeki rolleri nedeniyle ‘ümidi kırık” işsizlere dönüşüyor”

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Dış Ticaret/ Kadın Çalışmaları Uygulama Araştırma Merkezi’nden Dr. Öğretim Üyesi Özge İzdeş Terkoğlu, kadın istihtamı konusunda iş gücüne katılımın oldukça düşük olduğuna değinip, kadınların evdeki rolleri nedeniyle ‘ümidi kırık’ işsizlere dönüştüğüne dikkat çekti. Çocuk bakımı sorumluluklarının kadınların üzerine yıkılması nedeniyle, kadınların neredeyse evde hapis hayatı yaşamak zorunda kaldığını da ekledi. İstihdam konusunda kadınları eve ek gelir getiren çalışan olarak görmenin doğru olmadığını söyleyen Terkoğlu, istihdam ile kadının kendi ayakları üzerinde durabilmesinin asıl hedef olduğunun da altını çizdi.

Panelin kapanış konuşmasını, Sabancı Vakfı Genel Müdür’ü Nevgül Birsel Safkan yaptı. Konuşmasında, “Dünyada her dört kadından birinin şiddetin bir türüne maruz kaldığını görüyoruz. Şiddet mağduru kadınların genelde sessiz kalmayı tercih etmeleri de bir başka gerçek. Bu sorunun çözümü için olabildiğince güç birliği yapmak en etkin çözüm. Proje kapmasında bizler, UNFPA, TÜSİAD ve Sabancı Üniversitesi olmakla beraber, projenin merkezinde iş dünyasıNdan 52 şirket var. Şiddet sorunuyla mücadele konusunda şirketlerin aktif rol almasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz.”

İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı (Business Against Domestic Violence – BADV) projesi Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından aile içi şiddete karşı iş yerlerinde destek mekanizmaları oluşturup, kadına uygulanan şiddeti daha görünür hale getirmek amacıyla tasarlanmıştır. Proje kapsamında, iş dünyasının yönetimsel ve örgütsel yeteneklerini kullanarak aile içi şiddete karşı önlem ve destek yolları belirlenmektedir. Proje, iş dünyasında kadın hakları konusunda farkındalık yaratmayı ve kadınların çalışma ortamlarını iyileştirerek iş yaşamında daha etkin rol alabilmelerini amaçlamaktadır.

Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye ve Şirketlerin Rolüne Çoklu Bakış paneli, Birleşik Krallık tarafından finansal olarak desteklenmiştir.