İş Dünyasından Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği Deneyimleri Toplantısı gerçekleştirildi

unfpaisdunyasiSürdürülebilir Kalkınma Derneği tarafından, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) desteği ve Koç Holding ve PwC’nin iş birliğiyle hazırlanan İş Dünyasında Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği Deneyimleri Raporu, 20 Mart 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenen bir toplantıda ele alındı.

Özel sektör kuruluşlarıyla sivil toplumu bir araya getiren toplantıda sekiz şirket (Borusan, Ericsson, Garanti Bank, Koç Holding, L’OREAL, PwC, Unilever ve Vodafone) toplumsal cinsiyet eşitliği alanında uyguladıkları projeleri ve deneyimlerini paylaştılar.

Raporun tanıtılmasının ardından toplantının son bölümünde, aynı zamanda Kadının Güçlenmesi Prensipleri İletişim Grubu eş başkanlığını yürüten Eczacıbaşı Holding temsilcisi Selçuk Atanın moderatörlüğünde ve Koç Üniversitesinden Gonca Ongand, AÇEV’den Serkan Kahyaoğlu ve UNFPA’den Meltem Ağduk’un katılımlarıyla bir panel düzenlendi.

Söz konusu panelde UNFPA, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında uluslararası perspektifi ve özel sektör içerisindeki işbirliğinin önemini vurgulayarak özel sektörün kadın istihdamı ve fırsat eşitliği alanındaki rolüne değindi.

Ayrıca, toplantıya konu olan ve sekiz şirketin deneyimlerini kapsayan raporun, özel sektörün hem kurumsal hem de toplumsal düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemedeki kararlılığını göstermesi açısından çok önemli bir kilometre taşı olduğu dile getirildi.