İstanbul Kalkınma Diyaloglarında Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmak İçin ‘Yenilenebilir Bir Enerji Kaynağı’ Olarak Gönüllülük Vurgulandı

unvBu yıl, UNDP’nin politikaya yön verenler, aktivistler, iş insanları ve alanında uzman kişilerin dönemimizin güncel konularını tartıştığı ve artık küresel bir forum halini almış olan İstanbul Kalkınma Diyalogları (IDD) etkinliği 27-28 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşti. Etkinlik UNDP yöneticisi Achim Steiner’ın konuşması ile açıldı. Steiner, izleyicilere;” Tek farkında olmamız gereken şey her zamanki gibi bir iş için zamanımız yok. Cesarete, liderliğe, yeniliğe, girişimciliğe ihtiyacımız var” sözleriyle ilham verdi.

2019 İstanbul Kalkınma Diyagolarının ilk gününde kamu maliyesinin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) ulaşmadaki önemli rolüne değinildi. Farklı disiplinlerden pek çok uzman,  SKA’lar ve 2030 Gündemi için kendi düşünceleri, endişeleri ve önerilerini paylaştı.

Etkinliğin ikinci gününde bir sunum yapan UNV Türkiye Program Analisti Nil Memişoğlu, Dünyada Gönüllülüğün Durumu Raporu’nun (SWVR) datasına dayanarak, 109 milyonluk iş gücü ile dünyanın en büyük 5’inci ülkesi olan Volunteria’yı tanıttı. Aynı zamanda, çoğu gönüllü aktivitenin devlet eliyle yapılırsa daha maliyetli olacağının da altını çizdi. Bu sebeple, gönüllü aktivitelerinin maliyetleri düşük olduğundan, sosyal, ekonomik ve insani gelişim hedeflerine katkılarının yüksek olduğunu belirtti. ‘Yenilenebilir bir enerji kaynağı’ olarak gönüllülük ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının ulaşılabilir kılınmasının yenilikçi çözümler ve kanıtlar ile desteklendiğini söyledi.

Sunumda ayrıca Türkiye’de %7,9 olan kayıtlı gönüllü aktivite oranına dikkat çekildi. Bu durum, gönüllülüğün tanımına uyumlu bir yaklaşımın olmayışı ve gönüllü faaliyetlerin kayıt dışı gerçekleştirilmesi yani herhangi bir STK’dan bağımsız olarak yerine getirilmesi ile açıklandı. UNV ve ILO’nun, gönüllü faaliyetlerin değerler ve fırsatlar ile entegre edilerek ölçülebilmesi için, 2011 ILO kitapçık ve anketi baz alınarak ortak bir çalışma yürüteceği belirtildi. Nil Memişoğlu aynı zamanda, gönüllülüğün Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmadaki rolünün reddedilemez olduğunu fakat gönüllü faaliyetlerin ekonomideki yerini anlamak için, ölçme araçlarının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.