Kadın ve Kız Çocuklar için Güvenli Alanlar 2017 Yol Haritası

WGSS LOGO (002)Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Avrupa Birliği İnsani Yardım Ofisi (ECHO), ABD Hükümeti, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (SIDA), Avrupa Birliği ve Japonya’nın mali desteğiyle, Kadın ve Kız Çocuklar Güvenli Alanlar aracılığıyla toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, psiko-sosyal destek ve anne sağlığı da dahil olmak üzere üreme sağlığı ve aile planlaması hizmetleri vermektedir.

Ayrıca merkezler aracılığıyla göçmenlere hijyen ve kontraseptif malzeme temin etmektedir. Bu merkezler STKlar, üniversiteler ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile işbirliği dahilinde yürütülmektedir. Hali hazirda 27 merkez Türkiye’nin çeşitli illerinde hizmet vermektedir ve 2017 Nisan ayında toplam sayının 40’a ulaşması beklenmektedir.

IMPR_MamakWGSS_Feb2017_Turkish LanguageCourse (002)

Bu merkezlerden yedisi (Ankara, Eskişehir, Şanlıurfa, İzmir ve Kahramanmaraş) Göçmen Sağlığı Merkezleri’nin içinde hizmetlerini sunmaktadır.

Diğer merkezler İstanbul, Mardin, Diyarbakır, İzmir, Bursa, Mersin, Sanliurfa, Adıyaman, Gaziantep, Ankara ve Hatay illerinde bulunmaktadır. Bunlara ek olarak, beş merkez Iraklı göçmenlere hizmet vermektedir ve bu merkezlerin 2 tanesi Ankara’da, birer tane de Adana, Batman ve Konya’da bulunmaktadır.