“Kadına yapılan şiddet bir insan hakları ihlalidir”

unfpa10dec9 Eylül Üniversitesi ve diğer 3 üniversiteden ve 2 liseden öğrencilerin katılımı ile 16 Günlük Aktivizm kampanyası kapsamında kadına yönelik yapılan toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti engellemek ve sona erdirmek için “Turuncu Zirve” konferansına ev sahipliği yaptı. Bu zirvenin amacı, üniversite ve lise öğrencileri arasında kadına yönelik yapılan her türlü şiddetin kaldırılması konusunda farkındalık yaratmak. 16 Gün Aktivizm kampanyası süresince, katılımcı okulların öğrencileri okullarında yürüttükleri farkındalık çalışmaları ile başarılı bir şekilde akranlarına kadına yönelik yapılan şiddeti engelleme ve durdurma mesajlarını oldukça yaratıcı yollarla iletti.

Farkındalık artırma çalışmalarında gönüllü olan öğrenciler kadına yönelik yapılan şiddet türleri ve tanımlarını sınıf arkadaşlarına anlatabilmek için yaratıcı ve konu ile bağdaştırıcı yöntemler geliştirerek kampanya yürütttüler.

Bu yıl yapılan zirvede, öğrencilerden ve akademisyenlerden oluşan yaklaşık 500 kişilik dinleyici katılımı vardı. İletilmek istenen mesaj ve renkli organizasyon 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencileri ve akademisyenleri tarafından koordine edildi.

Zirvede, UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Temsilcisi Karl Kulessa ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye Ofis Direktör Vekili Sabine Freizer konuşma yaptı.

UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Temsilcisi Karl Kulessa konuşmasında, “Kadınlar ve kız çocukları dünyanın birçok yerinde sayısız şiddetin mağduru oluyorlar. Gerçek anlamda beşikten mezara kadar olan süreçte toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin neredeyse sonu yok.” dedi.

Kulessa konuşmasında kadına yönelik şiddetin birden çok türünün olduğunu vurguladı. Bunların arasına, doğum öncesi cinsiyet seçimi (erkek çocuğun tercih edilmesi), kız bebeklerin öldürülmesi, kadın sünneti, evde, okulda ve iş yerinde cinsel taciz ve istismar, flört şiddeti, zorla evlilik, çocuk yaşta evlilik, insan trafiği, zorla fuhuş ve namus cinayetlerini de şiddet türleri olarak betimledi.

Kulessa ayrıca konuşmasında “kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet toplumun her katmanında gerçekleşiyor. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin küresel bir yaygın hastalık olduğunu görüyoruz. Dünyada her 3 kadından 1’nin hayatı boyunca şiddete mağdur kaldığı tahmin ediliyor.  Avrupa Birliği ülkelerinde bu rakam her 5 kadından 1’i olarak görülüyor.” dedi.

UNFPA Türkiye Temsilcisi Karl Kulessa bir şiddet türü olan ve çocuk yaşta evlendirilen kadın ve kız çocuğunun sayısının dünyada 650 milyon kişi olduğu gerçeğini vurguladı.

 

Salonda yer alan yüksek sayıdaki erkek katılımcıları dikkate alarak, Kulessa salondaki erkeklere “Erkek çocukları kız kardeşlerini korumak adına seslerini çıkarmayı öğrenmeliler. Erkekler, erkek çocukları, toplum liderleri, dini liderler, öğretmenler kadına karşı yapılan şiddeti durdurma ve cinsiyete yönelik tavrı değiştirme kampanyalarında en önde yer alan katılımcılar olmak zorundalar.” diye hitap etti.

 

Kulessa konuşmasını tüm ilgili resmi kurumlara, enstitülere ve sivil toplum örgütlerine “bu sadece ailevi ya da sır olarak saklanması gereken bir sorun değildir” diye ekleyerek bu “toplum problemine” karşı olan savaşta gayretlerini birleştirme çağrısında bulundu.

 

 

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Ofisl Vekili Sabine Freizer konuşmasında “Kadına karşı yapılan şiddetin coğrafik, kültürel veya zenginlik sınırları yok. Bu sadece fiziksel şiddet demek değil. Cinsel, sözel, duygusal, psikolojik ve maddi yapılan şiddetleri de içermektedir. Örneğin, kadının toplumda ekonomik katkıda bulunmasını engellemek doğrudan kadına karşı yapılan maddi şiddetin bir sonucudur. Çocuk yaşta ve zorla yaptırılan evlilikler bir şiddet türüdür.

 

Bu yıl, tüm dünyadan binlerce kadınla beraber #BeniDeDuy diyoruz.

Eminim ki sizler gibi genç öğrenciler bu kadına yönelik şiddeti durduran güç merkezleri olacaklar” dedi.

Zirvenin sonunda, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Toplumsal Cinsiyet Program Koordiantörü Meltem Ağduk okullarında 16 Gün Aktivizm kampanyasında aktif rol alan tüm öğrencilere ve “Turuncu Zirve” organizasyon komitesine bu başarılı farkındalık yaratma çalışmasına olan katkıları için teşekkür etti. Ağduk ayrıca “UNFPA Türkiye olarak, bizleri sizler gibi birçok parlak öğrenci ile buluşturan böyle güzel bir girişimin parçası olduğumuz için çok mutlu ve gururluyuz. Görüyorum ki hepiniz bir farklılık yaratmak için çok isteklisiniz. Bu yüzden, bu amfide öğrenme ve bir değişiklik yartama arzusunda olan genç kızlar ve özellikle erkeklerin olduğunu görmek beni çok mutlu etti. Bugün bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim”.

Zirve, tüm öğrencilerin, kadına yönelik her türlü şiddeti önleme ve ortadan kaldırma sürecinin bir parçası olmaya söz verdiği, öğrenciler tarafından kaleme alınan bir manifesto beyanı ile sona ermiştir.