Kadının Statüsü Komisyonu’ndan kadınların ekonomik olarak güçlenmesi için yol haritası

Fotoğraf: UN Women/Ryan Brown Kadının Statüsü Komisyonu Kapanış Toplantısı
Fotoğraf: UN Women/Ryan Brown
Kadının Statüsü Komisyonu Kapanış Toplantısı

Birleşmiş Milletler üye devletleri, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek için önemli bir adım olarak, kadınların ekonomiye eşit olarak katılımını ve liderliğini sağlamak, kadınların çalışma haklarını ve iş yerindeki haklarını korumak konusunda taahhüt verdiler. Kadınların güçlenmesi konusundaki bu güçlü taahhüt, iki haftadır New York’ta süren Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonunun 61’inci oturumunun (KSK61) kapanışında dile getirildi.

Birleşmiş Milletler’in toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi konularındaki en kapsamlı toplantısı olan KSK’nın bu yılki sonuç bildirgesi, kadınların eşit olmayan çalışma koşullarına ve kayıt dışı ekonomide yaygın olarak çalışmalarına, kadınları sağlık ve sosyal alanlar gibi belirli sektörlerde çalışmaya zorlayan toplumsal cinsiyet rolleri ve sosyal normlara ve ücretsiz bakım işlerinin çoğunluğunun kadınlar tarafından üstlenilmesine dikkat çekiyor.

Eşit ücret konusundaki uluslararası iş gücü standartları uzun zamandır var olmasına rağmen, dünya ortalaması yüzde 23 olan cinsiyete dayalı ücret farkı, tüm ülkelerde varlığını sürdürüyor. Kadınlara ödenen, standart yaşam standartlarının altındaki düşük ücrete dikkat çeken üye ülkeler, sosyal diyalog, toplu sözleşme, cinsiyete dayalı ücret denetimi gibi uygulamalar yoluyla eşit ücret politikalarının uygulanması konusunda taahhütte bulundular.

KSK üye ülkeleri, ücretli ev işi yapan, çocuk, hasta ve yaşlı bakan kadınlara insana yakışır iş sağlanması için eşit ücret ve sosyal korumanın genişletilmesi konusunda fikir birliğine vardılar. Hızlı gelişen yeni teknoloji ve sektörlerin kadınlara yeni iş olanakları sağladığı, ancak kadınların bu alanlardaki eğitim olanaklarına erişiminin geliştirilmesi gerektiği de üye ülkeler tarafından vurgulandı.

BM Kadın Birimi İcra Direktörü Phumzile Mlambo-Ngcuka konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Komisyon, iş dünyasında kadınlara değişim sağlayacak etkili yöntemler konusunda iki hafta boyunca fikir alışverişinde bulundu. Bu konuyu uygulamaya koymanın zorunluluğunu konuştuk. Tüm toplumun bu konuda harekete geçmesi gerekiyor. Eşitsizliğin bahanesi olamaz. Eşitsizliğe sıfır toleransın olumlu ve istikrarlı bir değişime doğru büyüdüğünü görüyoruz.”

Kadının Statüsü Komisyonunun 61’inci oturumu 162 üye devletin bakanlık düzeyinde 89 temsilcisinin katılımıyla gerçekleşti. 138 ülkedeki 580 sivil toplum kuruluşundan 3 bin 900 temsilci, tüm dünyadaki kadınların sesini duyurmak için New York’a geldi.

KSK üyeleri tarafından kabul edilen ilkeler, kadınların hamilelik ve annelik dolayısıyla kariyerlerinde dezavantajlı konuma düşmemeleri için, kadın ve erkeklerin ücretli ebeveynlik izni alması ve erkeklere bu haklarını kullanmaları için destek verilmesinin altını çiziyor. Komisyonun kadınların ekonomik olarak güçlenmesi için önemini vurguladığı konular arasında şunlar yer alıyor: Kadınlara iş yerinde esneklik sağlanması için tedbirler, çalışan anneler için emzirmenin teşviki, çocuklar ve bakıma ihtiyacı olanlar için bakım hizmetlerinin sağlanması, doğum yapan annelerin eğitimlerini tamamlamaları için önlemler, iş yerinde cinsel tacize son vermek için yasal çerçevelerin düzenlenmesi.

Komisyon aynı zamanda göçmen kadınların ekonomik olarak güçlenmesi için toplumsal cinsiyete duyarlı göçmen politikalarının gerekliliğini dile getirdi. Kadınların yönetici pozisyonlarında daha fazla yer almaları için kamu ve özel sektöre çağrıda bulundu.