KEFEK Milletvekillerinin Finlandiya ve İsveç Parlamentolarına Çalışma Ziyareti

GorselKadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) milletvekilleri, kadın erkek fırsat eşitliği çalışmalarını yerinde gözlemlemek ve Türkiye’de yapılan çalışmalar konusunda paylaşımda bulunmak üzere Finlandiya ve İsveç parlamentolarını ziyaret etti. 

Çalışma ziyareti, kadın erkek fırsat eşitliği ve kadınların güçlenmesi hedefiyle faaliyetler yürüten Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ve ulusal parlamentoların küresel organizasyonu Parlamentolar Arası Birlik işbirliğiyle düzenlendi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), Parlamentolar Arası Birlik (IPU) işbirliğiyle kadın erkek fırsat eşitliği konusundaki örnek uygulamaları yerinde incelemek üzere Finlandiya ve İsveç’e çalışma ziyareti düzenledi. 14 – 20 Eylül tarihleri arasında düzenlenen parlamento ziyaretleri kapsamında KEFEK Milletvekilleri, kadın erkek fırsat eşitliğinin tesis edilmesi ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme konularında yetkililerden bilgi aldı.

KEFEK, BM Kadın Birimi ve Parlamentolar Arası Birlik, “Türkiye’de Siyasi Liderlikte ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi” kapsamında parlamento mekanizmalarında kadın erkek fırsat eşitliğinin benimsenmesi ve yerleştirilmesi amacıyla, bu konuda iyi örnek teşkil eden ülkelere çalışma ziyaretleri gerçekleştiriyor. Finlandiya ve İsveç parlamento ziyaretleri, kadın erkek fırsat eşitliği konusunda çalışan parlamento komisyonları ve kurumlarıyla KEFEK arasında ilişkilerin güçlendirilmesi hedefiyle düzenlendi.

Çalışma ziyaretine; KEFEK Başkanı Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Dudu Özkal, İstanbul Milletvekili Fatma Benli, Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul ile KEFEK Yasama Uzmanları Gökalp İzmir ve Yağmur Şen katıldı. Heyete, UN Women’dan Proje Yöneticisi Neşe Çakır Sayran ve Proje Sorumlusu Ayşegül Bağ eşlik etti. Heyet, Finlandiya Parlamentosunda Eşitlik Ombudsmanı, İstihdam ve Eşitlik Komisyonu, Parlamento Başkanı; İsveç Parlamentosunda ise İsveç IPU Başkanı, Meclis Başkan Yardımcısı ve İstihdam Komitesi ile temaslarda bulundu.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu heyeti olarak toplumsal cinsiyet eşitliği endekslerinin yüksek olduğu Finlandiya ve İsveç’in parlamentolarında bir dizi temaslarımız oldu. Kadına ait sorunların çözümü noktasında parlamentoların, hükümetlerin ve sivil toplum kuruluşlarının neler yaptığını yakından gözlemleme ve inceleme fırsatı bulduk. Bu ülkelerin kadın sorunlarının çözümü için eşitlik birimlerinin kurulması ve politikaların yeniden gözden geçirilmesi konusunda gayretlerine şahit olduk” dedi. Kadın sorunlarının bu konuya özel önem veren İskandinavya ülkelerinde de devam ettiğini söyleyen Katırcıoğlu şunları söyledi: “Türkiye kadın erkek fırsat eşitliği konusunda önemli adımlar atmış durumda. Özellikle yasalarda ve mevzuatta ciddi ilerlemeler gerçekleştirdi, teşvikler sağladı. Şu anda yasalarda ilerlemenin fiili hayata daha fazla yansımasını sağlamak için çalışıyoruz. Bu konuda bilgi paylaşımı önemli olduğu için bu projeye katkı veriyoruz. Kadınla ilgili sorunlara uzun vadede toplumsal değerleri de gözeterek daha kalıcı çözümler bulmak gerektiğini düşünüyoruz.

Cinsiyet eşitliği perspektifinin yasalara, bütçelere ve politikalara entegrasyonu konusunda iyi uygulamaların paylaşımını hedeflediklerini dile getiren UN Women Proje Yöneticisi Neşe Çakır Sayran ise şunları söyledi: “Finlandiya ve İsveç parlamentolarında toplumsal cinsiyet eşitliği, eşitliğin anaakımlaştırılması ve cinsiyete duyarlı bütçeleme uygulamaları konusunda bilgi aldık. Tüm kuruluşların toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planı hazırladığı Finlandiya’da, eşit işe eşit ücret, ayrımcılıkla mücadele kanunu uygulanmaktadır. Ağırlıklı olarak kadınların kamu, erkeklerin ise özel sektörde çalışması ücret farklılıklarına sebep olmaktadır. İsveç’te ise kadınların siyasete katılımının yüksek olduğunu gözlemledik. Ancak Finlandiya ve İsveç toplumsal cinsiyet eşitliği açısından model ülkeler olarak görülse bile kadınlara yönelik ayrımcı uygulamalar olabilmektedir. Bununla birlikte toplumsal cinsiyet eşitliğine erişmenin yeterli olmadığını, bunu sürdürmek için çalışmaların devam etmesi gerektiğini gördük.

Finlandiya ve İsveç, kadın erkek fırsat eşitliği çalışmalarında dünyanın öncü ülkeleri arasında yer alıyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu’nda Finlandiya 2’inci, İsveç 4’üncü ülke konumunda bulunuyor.

Ulusal parlamentoların küresel organizasyonu Parlamentolar Arası Birlik, siyasi diyalog ve somut eylemler yoluyla barışı temin etmek ve olumlu demokratik değişimi sağlamak üzere parlamentolarla çalışıyor.

Türkiye’de Siyasi Liderlikte ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi”, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK), Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Parlamentolar Arası Birlik (IPU) ortaklığında, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) desteğiyle yürütülüyor. Proje, kadınların karar mekanizmalarına katılım hakkını geliştirmenin yanı sıra kadın erkek fırsat eşitliği ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme mekanizmalarının desteklenmesini hedefliyor.