Kigali Değişikliği bilgilendirme çalıştayı yapıldı

unido-kigaliOzon Tabakasını İncelten Maddelerle ilgili Montreal Protokolünde yapılan Kigali Değişikliği konusunda bir bilgilendirme çalıştayı düzenlendi.

Çalıştay, Kigali Değişikliğini kabul etmek ve bu değişikliğin  ulusal mevzuata uyumunu sağlayabilmek için Montreal Protokolü tarafından fonlanan ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) tarafından uygulanan “Etkinleştirme Faaliyetleri” kapsamında  düzenlendi.

Çalıştayda Kigali Değişikliğinin ülkemize getirdiği yükümlülükler üzerine bilgi verildi ve kurumların ortak çabaları ile florlu sera gazları azaltımı hedeflerinin ortaya konulması planlandı.

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerle ilgili Montreal Protokolünde yapılan Kigali Değişikliği, 65 ülke tarafından onaylandıktan sonra 1 Ocak 2019’da yürürlüğe girmişti.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)  değişikliğin yürürlüğe girdiğini açıklamış ve hidroflorokarbonların (HFC’ler), güçlü sera gazlarının (GHG) üretimini ve tüketimini azaltmaya yardımcı olacağını ve dolayısıyla bu yüzyılda 0,4 ° C’ye kadar küresel ısınmayı engelleyeceğini belirtmişti.