Meclis ve Bakanlık uzmanlarına Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Eğitimi

grbTürkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi işbirliğiyle Bakanlık ve TBMM uzman personeline toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme hakkında eğitim toplantısı düzenlendi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Mecliste ve Bakanlıklarda bütçelemenin eşitlik yaklaşımıyla ele alınması amacıyla toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme (TCDB) eğitimi düzenledi. 23 – 25 Şubat 2018 tarihleri arasında Sapanca’da düzenlenen eğitimlere TBMM’de ilgili birimlerin bütçe-performans bürolarında görevli uzmanlar ile Bakanlıklardan uzmanlar katıldı.

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme konusunda uzman Metehan Gültaşlı, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme ile ilgili temel kavramlar, bütçe okur yazarlığı, TCDB’nin planlama ve bütçeleme süreçlerine entegrasyonu, ulusal ve uluslararası iyi uygulamalar konusunda eğitim verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan BM Kadın Birimi Proje Yöneticisi Neşe Çakır Sayran, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme konusunda farkındalığı artırmak amacıyla eğitim programları ve bilgilendirici faaliyetler düzenlediklerini ve bütçelemenin toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemli bir aracı olduğunu belirtti.

Eğitime yurt dışından katılan uzmanlar, uluslararası alanda gerçekleşen iyi uygulama örnekleri hakkında bilgi verdi. Katılımcılar; Arnavutluk, Sırbistan, Bosna Herkes ve Balkan ülkelerindeki toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Katılımcılar, eğitimin, strateji ve eylem planlarında faaliyet adımlarını netleştirdiğini, faaliyet alanlarının toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilişkisini ortaya koyduğunu, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme eğitimini hem Bakanlıkların hem de Meclisin stratejik planlarına dahil edeceklerini belirtti.

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme (TCDB), merkezi ve yerel yönetimlerin, kamu hizmetlerinde kadınların ve erkeklerin ihtiyaçları ve haklarını dikkate alarak bütçe sürecinin yapılandırılmasını kapsıyor. Kamu harcamalarının toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla yeniden düzenlenmesini amaçlayan TCDB, daha etkili politikalar üretilmesini, farklılaşan ihtiyaçlara ve önceliklere göre daha duyarlı planlar hazırlanmasını ve etkili sonuçlar elde etmek amacıyla cinsiyete duyarlı bütçeler oluşturulmasını hedefliyor.

Eğitim toplantısı, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK), Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Parlamentolar Arası Birlik (IPU) ortaklığında, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) finansmanıyla yürütülmekte olan “Türkiye’de Siyasi Liderlikte ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi” kapsamında düzenlendi. Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme, kadının siyasete katılımı ve siyasi liderliğinin desteklenmesinin önemli bir adımı olarak görülüyor.

BM Kadın Birimi, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme çalışmalarıyla kamu kurumlarının kadın erkek fırsat eşitliği konusunda farkındalığını artırmayı hedefliyor.