Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği ile Mücadele Konferansı

ILO-cocuk-icsiUluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; 2012 yılında başlatılan ve 2020 yılı sonuna senesinde kadar devam edecek olan ‘Türkiye’deki Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi’ ve 2018 Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı çerçevesinde, 21 Kasım 2018 tarihinde ‘Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği ile Mücadele Konferansı’nı gerçekleştirdi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan: ‘’Konferansı gerçekleştirdiğimiz bu hafta önemli bir güne de sahiplik ediyor. Dün, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günüydü. 60 yılı aşkın süredir kutlanan bu gün BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ile benimsenen çocukların yaşama hakkı, gelişme hakkı, zararlı etkilerden, istismar ve sömürüden korunma hakkına dikkat çekiyor. Ve bu bağlamda tüm tarafları işbirliğine ve çocukların refahını geliştirmeye davet ediyor. Bu etkinlik vesilesi ise bizler de bugün mevsimlik tarım özelinde çocuk işçiliği sorununu masaya yatırma, deneyimleri paylaşma ve mevcut çalışmaları yaygınlaştırmanın yollarına ilişkin tartışma fırsatı bulacak, çocuk haklarını yeniden hatırlayacağız.” dedi.

Özcan, konuşmasının devamında “Çocuk işçiliğini sona erdirmek üzere Türkiye tarafından hazırlanan 2017-2023 yıllarını kapsayan Ulusal Program ve ardından ilan edilen 2018 Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı önemli bir örnek teşkil ediyor. Ulusal Programın en kötü biçimlerde çocuk işçiliği olarak tanımladığı ve mücadeleyi önceliklendirerek 2023 yılı sonuna kadar sona erdirmeyi hedeflediği alanlardan biri mevsimlik tarımda çocuk işçiliği. Bu hedefe yönelik olarak, çocuk işçiliği ile mücadelede 20 yılı aşkın bir zamana dayanan ILO – Türkiye işbirliğini, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortaklığında yürüttüğümüz “Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi” ile sürdürmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. 2012 yılı sonunda Ordu ilinde başlattığımız, 2015 yılında Ordu ilinin yanı sıra Düzce, Sakarya ve Şanlıurfa illerine genişlettiğimiz projemizi 2020 yılı sonuna kadar sürdüreceğiz.” mesajını verdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, açılış konuşmasında, “Ülkemizin istihdam politikalarına yön veren Bakanlığımız, ülkemizin 2023 vizyonu doğrultusunda çalışma hayatının tüm paydaşlarının katkılarıyla Ulusal İstihdam Stratejisini hazırlamış ve Strateji kapsamında çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. Diğer taraftan aynı hedef doğrultusunda ilgili tüm tarafların katkılarıyla 2017-2023 yıllarını kapsayan Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Ulusal Programı hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. Ulusal Programda en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliği tanımlanmış olup bunlar “sokakta çalışma, küçük ve orta ölçekli işletmelerde ağır ve tehlikeli işlerde çalışma ve tarımda aile işleri dışında ücret karşılığı gezici ve geçici tarım işlerinde çalışma” olarak belirlenmiştir. Bu gruplar arasında yer alan mevsimlik gezici ve geçici tarımda çocuk işçiliği; çalışma ve yaşam koşulları, çevre ile ilişkiler, eğitim ve sağlık sorunları açısından ayrı bir öneme sahiptir.” dedi.

Önder, ayrıca, çocuk işçiliği ile mücadele çalışmalarına katkı sağlaması amacıyla ilan edilen 2018 Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı ile gerçekleştirilen çalışmalara hız kazandırılması, yapılan çalışmalarda çocuk işçiliğiyle mücadele konusuna öncelik verilmesi ve toplumun tüm kesimlerinin konuyla ilgili farkındalıklarının artırılmasının amaçlandığını belirtti.

“Bakanlığımız, ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle yürüttüğü pek çok projeyle çocuk işçiliği ile mücadelesini sürdürmektedir. Bu kapsamda, bugün burada olmamıza vesile olan, 2012 yılından bu yana yürütülen ve uygulama süresi 2020 yılına uzatılan Projemiz ile mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.” diye sözlerine devam eden Önder, tüm dünyada ve Türkiye’de önemli bir sorun alanı olan çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında yürütmekte oldukları çalışmalara bundan sonra da aynı kararlılıkla destek vereceklerine olan inancını ifade etti.

Açılış konuşmaları ardından konferans, panel oturumları ile devam etti. ‘Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği ile Ulusal ve Yerel Mücadele’ ve ‘Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği ile Mücadelenin Yaygınlaştırılması’ konularında gerçekleşen panel oturumlarının moderatörlüğünü; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstihdam Politikaları Daire Başkanı İbrahim Demircan yaptı. Panellerde konuşmacı olarak yer alan Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Temsilcileri, Gazi Üniversitesi ve Genç Hayat Vakfı Temsilcileri; Ordu, Düzce, Sakarya Valilikleri ile Ordu Büyükşehir Belediyesi Temsilcileri deneyimlerini katılımcılara aktardı. Konferans süresince gerçekleşen panellerde; mevsimlik tarımda çocuk işçiliği ile mücadelenin yolları üzerine mevcut örnekler ve uygulamalar paylaşılarak çözüm önerileri tartışıldı.

*Proje, 2012 yılında ILO ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortaklığında mevsimlik fındık tarımında en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik olarak Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Ordu ilinde başlatıldı. Başarıyla tamamlanan ilk dönemin ardından 2015 yılı itibarıyla Batı Karadeniz Bölgesinde Düzce ve Sakarya ve mevsimlik tarım işçisi göçü veren Şanlıurfa illerini de kapsayacak şekilde genişletilen proje, 2020 yılı sonuna kadar uzatıldı. Projenin genel hedefi, hükümetin Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) ve Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı (2017-2023)’nda yer alan çerçeve doğrultusunda mevsimlik tarım işlerinde çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmaktır. Çocukların en kötü biçimlerdeki işlerden çekilmesi ve risk altındaki çocukların çalışma yaşamına girmesinin önlenmesi için ulusal ve yerel kapasitenin güçlendirilmesine katkı sağlanması ve konuya ilişkin duyarlılık geliştirilmesi amaçlanmaktadır.