Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği İzleme Çalışmaları Başladı

Urfa izleme faaliyetleri CL_2Aileleri ile birlikte mevsimlik fındık tarımında yer alan çocukların işten çekilmeleri, işe girmelerinin önlenmesi ve okul devamlarının desteklenmesi amacıyla oluşturulan çocuk işçiliği izleme mekanizması kapsamında Şanlıurfa ilinde faaliyetler başlatıldı.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ortaklığında yürütülen “Türkiye’deki Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi”* çerçevesinde mevsimlik tarımda çocuk işçiliği izleme faaliyetlerini başlatmak üzere Şanlıurfa ilinde bir dizi saha ziyareti ve toplantı düzenlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Çalışma Genel Müdürlüğü ve ILO yetkilileri ve uzmanlarından oluşan heyet Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda Şanlıurfa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle çocuk işçiliği izleme mekanizması çerçevesinde gerçekleştirilecek planlı faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mevsimlik tarım işçisi göçü veren ve alan iller arasındaki kurum ve kuruluşlar düzeyinde koordinasyon sağlanmak suretiyle gerçekleştirilecek izleme faaliyetlerinin hedef grubunu oluşturan öğrencilerin çoğunluğunun kayıtlı bulunduğu Şanlıurfa’daki okullar ziyaret edilerek okul yöneticileri ve öğretmenlerle görüş alışverişinde bulunuldu.

Şanlıurfa Valiliği himayesinde ILO, ÇSGB ve Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla 22 Şubat 2017 tarihinde Şanlıurfa’da mevsimlik tarım işçilerini izleme kurulları temsilcileri, hedef grubu oluşturan çocukların devam ettiği okul yöneticileri, rehber öğretmenleri ve ilçe-okul takip ekiplerine yönelik bir Çocuk İşçiliği İzleme Mekanizması Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkarılan “Mevsimlik Tarım İşçileri ile Göçer ve Yarı Göçer Ailelerin Çocuklarının Eğitime Erişimi” konulu genelge temel alınarak aileleri ile birlikte mevsimlik tarıma katılan çocukların işten çekilmek üzere izlenmesi ve eğitime erişimlerinin sağlanması yönelik uygulama pratiği tartışıldı. Aynı zamanda, ILO Türkiye Ofisi temsilcileri ile projenin eğitim ve sosyal destek danışmanları tarafından küresel ve ulusal ölçekte çocuk işçiliği, mevsimlik tarım özelinde çocuk işçiliği sorunu ve bu soruna yönelik proje kapsamında geliştirilen eğitim temelli müdahale modeli, ulaşılan çocuk ve ailelerin profillerine ilişkin bilgi paylaşımında bulunuldu. ÇSGB yetkilileri tarafından çocuk işçiliğine yönelik ulusal mevzuat ve sürdürülen çalışmalar ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantıların yanı sıra, çocuk işçiliği izleme faaliyetlerinin hedef grubunda bulunan çocukların okullarına ve ailelerine yönelik yerinde ziyaretler gerçekleştirildi. Okul yöneticileri ile işbirliğinde hedef grubu oluşturan çocukların okula devam durumları tespit edildi. Ailelerle gerçekleştirilen yüz yüze görüşmelerde mevsimlik tarım işlerine katıldıkları güzergâhlar hakkında bilgiler derlendi.  Elde edilen bilgiler çerçevesinde, çocukların okula devamlarının izlenmesi ve çocuk işçiliği izleme mekanizması faaliyetlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Mevsimlik tarımda çocuk işçiliğini sona erdirmeye yönelik izleme faaliyetleri Mart ayında ILO, ÇSGB ve Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde okullarda gerçekleştirilecek okul yöneticileri ve öğretmenlere yönelik seminerler ile devam edecektir.

*Proje, 2012 yılında ILO ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ortaklığında mevsimlik fındık tarımında en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik olarak başlatıldı. Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Ordu ilinde başlatılan proje, başarıyla tamamlanan ilk dönemin ardından 2015 yılı itibarıyla Batı Karadeniz Bölgesinde Düzce ve Sakarya ve mevsimlik tarım işçisi göçü veren Şanlıurfa illerini de kapsayacak şekilde genişletildi. Projenin genel hedefi, hükümetin Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023)’nde yer alan çerçeve doğrultusunda mevsimlik tarım işlerinde çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmaktır. Çocukların en kötü biçimlerdeki işlerden çekilmesi ve risk altındaki çocukların çalışma yaşamına girmesinin önlenmesi için yerel kapasitenin güçlendirilmesine katkı sağlanması ve konuya ilişkin duyarlılık geliştirilmesi amaçlanmaktadır.