Mevsimlik tarımda çocuk işçiliği izleme eğitimleri Şanlıurfa’da gerçekleştirildi

ILO-CHL

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ortaklığında yürütülen “Türkiye’deki Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi” kapsamında mevsimlik tarımda çocuk işçiliği ile mücadeleyi yaygınlaştırmak üzere Şanlıurfa’da mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarının yoğun olarak kayıtlı bulunduğu okullarda öğretmenlere yönelik eğitimler 14-15 Şubat 2019’da gerçekleştirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinin de katılım sağladığı eğitimler çerçevesinde öğretmenler, çocuk işçiliğine ilişkin ulusal mevzuat ve politikalar, mevsimlik tarımda çocuk işçiliği ve mevsimlik tarımda çocuk işçiliği ile mücadeleye yönelik izleme faaliyetleri çerçevesinde 2016/5 sayılı “Mevsimlik Tarım İşçileri ile Göçer ve Yarı Göçer Ailelerin Çocuklarının Eğitime Erişimi” konulu Milli Eğitim Bakanlığı Genelgesi’nin uygulanmasına ilişkin bilgilendirildi.

*“Türkiye’deki Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi ortaklığında 2012-2015 yılları arasında Ordu ilinde başlatılan, 2015-2018 döneminde Ordu ilinin yanı sıra Düzce, Sakarya ve Şanlıurfa illerine yaygınlaştırılan proje, 2020 yılı sonuna kadar devam edecek.

Projenin genel hedefi, hükümetin Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) ve Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı (2017-2023)’nda yer alan çerçeve doğrultusunda mevsimlik tarım işlerinde çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmaktır. Çocukların en kötü biçimlerdeki işlerden çekilmesi ve risk altındaki çocukların çalışma yaşamına girmesinin önlenmesi için geliştirilen stratejik müdahale modeli ile aynı zamanda politika geliştirme ve uygulama sürecine katkıda bulunulması, ulusal ve yerel kapasitenin güçlendirilmesine katkı sağlanması ve konuya ilişkin duyarlılık geliştirilmesi amaçlanmaktadır.